IPv6 – upphandling

Se där, jag hade missat att Eliza Roszkowska Öberg (m) ställt en fråga och fått svar angående IPv6. Bra Eliza.

I Odells svar sägs ”I den nu pågående ramavtalsupphandlingen av kommunikationsutrustning efterfrågar staten återigen, produkter med stöd för IP v6. Upphandlingen beräknas vara klar under första kvartalet 2009.

Jo, man måste ställa kraven hårdare i upphandlingar för att det ska bli en realitet.
Här trycker man på att stödet för IPv6 ska vara ett krav i hårdvaran.
IPv6 ÄR en kostnad för operatörer, och det behövs en uppmuntran utifrån för att det ska realiseras. Ska man bara invänta på operatörerna är det inte säkert det blir fart.

Tidigare kommentarer om IPv6 här, där man även kan läsa Patrik Fältström m.fl om farhågorna med ett långsamt införande.

Jag kom ju ut ur garderoben för ett tag sedan.MP. Tycker Politruck fångar de tankegångar även jag hade på ett bra sätt. Läs!. Vi valde inte riktigt lika i slutet, men det är samma frågor vi pratar om, och de måste i framtiden drivas starkare inom var parti.

Proletär, sitt tyst och leverera.

Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand vill sätta på pränt att de anställda bör anmäla om en kollega surfar på fel internetsajter och exempelvis betalar en räkning på jobbet.

Jag förväntar mig nu att anställda på skatteverket nu visar gott exempel på den tankegången. De bör inte heller fortsättningsvis prata om annat än jobb när de kommunicerar med varandra. Fikaraster ska de inte syssla med, dricker någon kaffe annat än vid datorn ska det skrivas upp. Faktum är att de anställda inte heller bör gå på toaletten, de kan de sköta hemma i god tid innan arbetspasset börjar.

Det ligger något i Mats Sjöstrand uttalande som får mig att rysa. Att hålla koll på kollegans surfande. Alla människor vet väl att kreativitet, engagemang och delaktighet inte skapas genom att tvinga folk – utan genom att uppmuntra folk och lita på dem. Eller, jag kan i alla fall lova att en nöjd medarbetare som ibland tar små pauser, eller reflekterar med en kollega, eller samlar tankarna gör ett många, många gånger bättre jobb än någon som jobbar stenhårt utan paus, under koll.
Precis som vi pratar om att fikaraster är naturligt (där man även pratar om annat än jobb), så är det faktiskt helt naturligt att ta en snabb sidoblick på exempelvis DN medan hjärnan vilar reflekterar över arbetsuppgifter några mikrosekunder. Att inte se det är faktiskt otroligt naivt. Jag antar att Mats Sjödin inte uppmanar hemarbete heller…
Jag skulle med ett sådant uttalande faktiskt tappa all tillit till min chef.

Brittisk studie om det faktiskt kan vara kreativt med surfning på jobbet.

PS
och alla fattar väl att jag inte menar eventuellt missbruk av nätsurfande och msn – det är en annan sak. Som alltid – balans..

Riksdagssvar fråga/påstående 2

Några medborgare (mig inräknat) med skilda politiska värdegrunder bestämde sig för att ställa några enkla Ja/Nej/Vet inte frågor till de enskilda ledamöterna i FRA-frågan, se Riksdagssvar.se. Vi ville dels öppna för vidare dialog och debatt, och dels försöka förstå hur det kunnat bli så totalt olika tolkningar kring FRA-lagarna ledamoter,experter och medborgare emellan.
Idag sambloggar vi kring fråga 2, med vad jag antar olika vinklingar – jag har återigen ingen aning om vad de andra skriver.

Fråga 2:
Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får användas som sökbegrepp i FRAs databaser. Dessa personuppgifter får överföras till annat land.

Nja, det låter väl lite otroligt eller hur – liknande uppgifter skulle väl vara politisk sprängkraft! Tänk att enkelt kunna göra ett utsök ur en databas med: ge mig en lista på alla person som: av etniskt ursprung X, med i C, har något slags samröre med organisation AB, och har visat psykisk instabilitet osv osv
1 sekund senare har du en lista i handen.
Inte nog med det, du får dessutom byta information med andra länder. Vad DE gör med informationen i sin tur – not your responsibility.
Det skulle kunna få katastrofala konsekvenser för en individ. Exempelvis: Det är kanske inte lika ok att vara regimkritisk,homosexuell kommunist i Iran, som det är i Sverige.

Ok, men det här är inte lagligt, även om det är tekniskt genomförbart säger du nu. Eller?

Vad säger FRA’s egen PUL. I Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet


11 § Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.
Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

SAMT

Överföring av personuppgifter till andra länder

17 § Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är nödvändigt för verksamheten vid Försvarets radioanstalt.

Så, vad blir ditt svar på frågan/påståendet?

Se dina folkvaldas svar på riksdagssvar.se/

Många har skrivit kring denna fråga redan så jag har inte mycket att tillägga,
Rhodin säger..
Engström säger …
Newsmill debattartikel av flertalet akademiker och forskare

Intressant sidoreflektion att man använder ordet ras i en lagtext… jag trodde det begreppet var ganska dött.

Emma gjorde lite fin statistik på svarsfrekevenserna för fråga 2.Övrigt

Min reflektion kring fråga 1

Anders Widen om fråga 2
Anders har också reflekterat över det här från en annan vinkel. Läs!
Opassande om fråga 2
Objarni om fråga 2

Intressanta föreläsningar på gång..

En hel del intressanta seminarium på gång…


Internet som en naturlig del i samhället, Öppen källkod och öppna databaser

DF, Stockholm, 25 november

Hur skyddas den svenska toppdomänen? DF,27 nov, Stockholm


Seminarium: Standarder och Open Source
, DF, Malmö, 3 dec

Seminarium om FRA-lagen – Klamberg, Åkesson m.fl, ADBJ, 8 dec, Stockholm

Seminarieserie: Säkra din och ditt företags integritet på nätet, DF, Linköping , 9 dec

Telekompaketet – glasklart.

I dag var jag på Telekompaketseminariumet i riksdagshuset : Kända ansikten i publiken var bland annat
Lindberg (fp), Karl-Sigfrid (m), Max Andersson (mp), Engström (pp). Jag tror tyvärr inte Henrik Hansson (c) var där, vilket hade öppnat upp för en intressantare debatt – den blev nu stundtals ur fokus…

Erik Josefssons och Mikael Von Otters presentationer här

Kort resume :
Först tog Erik Josefsson upp en del av problematiken med telekompaketet. Det gäller att se längre än ”bara” telekompaketet. Det gäller att se den samlade bilden av hur exempelvis IPRED1, IPRED2, datalagringsdirektiv, och ACTA samverkar. Olyckligt eller medvetet spelar ingen roll, det är effekten som räknas.

Åsa Torstensson har på Max och Karl-Sigfrids respektive motioner svarat att det inte finns upphovsrättsrelaterade problem i telekompaketet och man kommer att agera kraftfullt om man upptäcker att så är fallet. Telekompaketet rör inte innehåll.

Problematiken är att det innehåller ”innehåll”

Exempel: ISP att meddela abonnent om laglydighet, PTS ska agera för utomstående intressen för lagenligt innehåll, samverkan ska ske med IPRED1, ISP ska ändra sina kontrakt till införandet av lagenliga tjänster , dvs ISP avgöra vad som är lagenligt – en roll en ISP inte alls ska ha.

Hur ska man uppfylla Åsa Torstenssons utalanden.
1 stryk lagenligt överallt. Dvs ta bort allt om innehåll!
Eller
2 Stöd tillägg 138 och 166, i omskriven form om det nu är bristfälligt formulerade.

Talare nummer 2 var Mikael von Otter, IT&Telekomföretagen

Han underströk att det såklart är viktigt med upphovsrätten och påpekade bland annat starkt att ”Internet är grundläggande och fundamental pelare i samhället ” och den samverkan som nu pågår (IPRED,datalagring etc )leder till en väldigt negativ obalans mellan rättsäkerhet, upphovsrätt, integritet!
ISP ska inte ha polisära roller, därför stryk allt om innehåll.
Därför är även förslag 138 + 166 ANGELÄGET.

Jon Karlung, Bahnhof

Vår roll är inte att vara åklagare eller polis. Vi vill inte ha den rollen, varken branschmässigt eller samhällsmässigt. Vi är och ska vara som posten.Man måste se summan av lagarna/direktiven – man hindrar utvecklingen.

Sedan pratade Christina Wainikka samt Magnus Öberg kring immateriella frågor.

Här tog sedan debatten en i mina ögon ganska olycklig fokus, där man kom in på att debattera upphovsrätt, istället för att fokusera på telekompaketet. Upphovsrättsfrågan kan man diskutera i många,många forum när helst, nu var vi ju där för att reda ut telekompaket.

Jag försökte vrida till debatten lite men misslyckades, och jag insåg att det faktiskt var en nackdel att ha tekniktänk. Det jag försökte få fram var att ALLA dessa lagar vi pratar om är ju faktiskt redan totalt värdelösa. Det finns som jag visat och pratat om tidigare många sätt att kryptera och anonymisera på lätta sätt. Att införa rättsosäkra lagar innebär att användningen av sådant måste öka. (Vilket jag uppmuntrar – En medborgare har t.ex. rätt att ha ett privatliv – det är en ren principsak).
Negativa konsekvenser blir att det blir lättare för de brottslingar som verkligen vill vara anonyma att skydda sig också. Detta har jag redan skrivit om tidigare.
Vi är inne i en negativ cirkel här.

Jag pratade runt lite med både Karl-Sigfrid, Max, etc efteråt och det slår mig återigen att de här frågorna inte har partifärg. Jag är osäker på vad de fick för bild av telekompaketet, så hur /om dom kommer att agera vidare från sitt håll har jag ingen aning om.

Men jag tycker det verkar vara en självklarhet hur Sverige ska agera: Bort med allt om innehåll eller som Westman, Daniel säger, formulera om de kontroversiella tillläggen och stöd dem.

Annars sitter vi ,precis som med IPRED1, om några år och ropar mot en tegelvägg när direktiven redan är fastställda.

Ut ur garderoben

Jag gick med i ett parti.. passiv än så länge. Även om bloggen (eller jag med för den delen) inte direkt är politiskt inriktade, så är det inte mer än rätt att jag berättar det.
Något måste ju göras för att påverka och det enda medlet verkar ju idag vara ett engagemang i någon av partierna. Det hjälper inte att sitta på sin kammare och skriva e-post endast. Vilket blev det då? Demokrati, miljö, bildning (och IT-politik som innefattar allt det nämnda såklart) är områden jag anser viktiga.

3 alternativ fanns närmast: FP, MP samt PP. FP går tyvärr bort av en enkel principsak – jag väljer inte ett alliansparti efter FRA och nu IPRED-diskussioner – det går inte. De interna diskussionerna där får de inarbetade individer som redan gör det fortsätta driva, så får vi se vari det hela slutar. PP – Har delvis mitt stöd men jag lägger mitt val på ett flerfrågeparti. And the winner is!… just det. MP! Jag skaffar inte storkofta för det – möjligtvis någonting mer om grön IT :).

Telekompaket + Lissabonfördrag

Två intressanta seminarium, Onsdag 19:e November :

Telekompaketet: Är du det minsta intresserad av IT-politik, EU-politik och hur lobbyinghistorier kan få konsekvenser som påverkar alla, så är nog det här intressant.. Kl 10.00

Monica Horton, Doktorand ,Communications and Media Research Institute , University of Westminister släppte precis en rapport:
”Called Packaging up copyright enforcement – how the Telecoms Package slots in the framework for a European policy to restrict Internet content, the paper discusses the mechanisms that could be used to bring in a policy of copyright enforcement and how the Telecoms Package lays the foundation for it. The paper argues that it is a clear intent of the legislation that national regulators will be asked to promote a policy where ISPs have to work with rights-holders to enforce copyright, and limit users rights of access to content, services and applications…

Mark Klamberg, ”I Frankrike har man valt filtrering utfört av operatörerna med den statliga myndigheten HADOPI i centrum, ett förfarande som kan strida mot nuvarande EG-rätt. Därför vill Frankrike genom Telekompaketet få in tillägg som a) tillåter Frankrike att fortsätta filtrera och b) lägga den rättsliga grunden för att andra stater ska göra det samma. Det är mot denna bakgrund som jag läser tilläggsförslag 192 där det talas om en samrådsmekanism och en samarbetsprocess mellan operatörer och ansvarig myndighet med syfte att främja ”lawful content”Därför är det viktigt att Sverige driver domstolsalternativet enligt tilläggsförslag 138.

Läs diskussioner och trådar: mer Klamberg här, Henrik Hansson här, Hax här och 11 tyska medborgarorganisationer här,
Open rights group här.

Debatt om Lissabonfördraget Kl 18.30.

Invalda från samtliga partier håller debatt om Lissabonfördraget
Fördraget som Irland sagt nej till – ett förslag som därmed fallit.Fördraget som Sverige trots det ska gå vidare med. Ett förslag riksdagen raticifierar den 20:e November.

Repris: Se videon med Margot Wallström när hon bestämt försöker bortförklara Irland’s nej..

update: Såg att HAX funderar kring Centerns utspel, och kring telekomtillläggen…

Riksdagssvar fråga/påstående 1

Några medborgare (mig inräknat) med skilda politiska värdegrunder bestämde sig för att ställa några enkla Ja/Nej/Vet inte frågor till de enskilda ledamöterna i FRA-frågan, se Riksdagssvar.se. Vi ville dels öppna för vidare dialog och debatt, och dels försöka förstå hur det kunnat bli så totalt olika tolkningar kring FRA-lagarna ledamoter,experter och medborgare emellan.
Idag sambloggar vi kring fråga 1, med vad jag antar olika vinklingar – jag har ingen aning om vad de andra skriver.
Fråga 1 kan tyckas enkel, men tänk längre och djupare än så…

Den information som staten får tillgång till genom FRA-lagen kan användas för att bedriva åsiktsregistrering?

Först tittar vi på svarsfrekvens för frågan:
Statistik fråga 1 – 16:e november
Antal svarande
67/349

Antal svarande procent
19%

Bäst på detta är hittills MP och V, sämst ligger M och S till.

Vad ska man tolka våra ickesvar som?
Att man:
1. Inte kan svara på frågorna?
2. Inte vill uttala sig om känsliga frågor enskilt?
3. Ignorerar oss för att man är trött på frågan?
4. har tidsbrist?
5. Alla ovan?
6. Andra skäl?

Jag vet inte.. siffrorna får tala för sig själv.

Vi tittar på några förutsättningar som kan inverka på svaret till frågan:

Har det historiskt förekommit åsiktsregistrering i Sverige: Ja,åsiktsregistrering har förekommit kontinuerligt i Sverige. Kända incidenter är:
*Allmän avlyssning under andra världskriget utan riksdagens vetskap.
Svensk polis samarbetade med Gestapo och lämnade ut uppgifter om icke svenska medborgare till Tyskland.

– Inte för att de gjort något brottsligt, utan för att man inte ville störa de vänskapliga relationerna med Tyskland. Här finns tydliga paralleller till dagens situation, säger Wilhelm Agrell och syftar på Sveriges relationer med USA bland andra.

*Den Svenska underrättelseorganisationen IB, som även den existerade utan riksdagens vetskap, sysslade under 60- och 70-talet med olaglig åsiktsregistrering och avlyssning av misstänka kommunister. Verksamheten hade även pågått tidigare av andra organisationer. IB samarbetade bland annat med USA och Israel.

*SÄPO sysslade fram till 1998 med olaglig åsiktsregistrering. Registret innehöll uppgifter om över 100 000 Svenskar.

Är det tekniskt möjligt?

I det som är känt om den teknik som motsvarar den lag som träder i kraft 1 Januari 2009 finns extremt goda möjligheter ur en teknisk synvinkel att behandla data och bygga samband. Tillgången till all trafik , vilken sedan sållas i olika steg, med för allmänheten okända parametrar och variabler är ett faktum. Att lagra metadata och så kallad trafikdata kräver idag inte mycket utrymme.Man ska inte glömma att även vanlig information, såsom lagra e-post, inte kräver stora utrymmen om så önskas vid punktspaningar.


Vad gäller för FRA idag?

* FRA lagrar redan stora mängder information.

* FRA har en egen PUL.[(2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet; 2-7 §§ förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Mark Klamberg, doktorand i folkrättVi har också fått höra att FRA inte kommer att ägna sig åt registrering, exempelvis kan vi läsa i moderatledningens mail att ”FRA kommer varken att få övervaka eller registrerar privata angelägenheter.” FRA har en egen variant av personuppgiftslagen som anger att ”[v]id sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp”, det inhämtade materialet får bevaras i ”uppgiftssamlingar”, på vanlig svenska: register, och information ”får föras över till andra länder”.[8] I vilket syfte görs denna registrering och detta utbyte av information? Vilka länder utgör slutdestination för information om exempelvis sexualliv? Är det liberala Holland intresserad av denna information? USA, där homosexualitet kan leda till avsked inom exempelvis försvarsmakten? Muslimska länder, där samma sak kan sluta med döden? Vill vi ge FRA laglig rätt att ha tillgång till närmast all vår kommunikation där registrering och utbyte med andra länder kan ske


Lita på FRA?

Det får du avgöra själv. Vi är bara människor. Personligen har jag inom vårdjobb sett personal ”roat” sig med att läsa journaler – tveksamt naturligtvis. Inom telekom har jag sett personer läsa det och det andra – tveksamt naturligtvis.

VAD våra ledamöter svarat får du undersöka på Riksdagssvar.

Övrigt:
Jag tycker att en ledamot som ska ha plus är Sofia Arkelsten (m), som tog en personlig debatt med Thomas. ( Sedan har vi också fått mindre trevliga svar, men dessa får du läsa själv ).

Facit:
Det vore intressant och önskvärt om du som läser detta själv besvarade frågan, gärna med utlägg och kommentarer. Ange någon signatur, och inte bara ”anonym”.
Jag sparar mitt eget ”svar” än så länge.

PS .. är du ledamot och inte har svarat än så är det dags nu. Du har mailen.

Se vad de andra kring riksdagssvar.se skriver här:

Anders Widen

Opassande
Objarni

Andra närliggande diskussioner, reflektioner eller fakta kring åsiktsregistrering:
http://www.opponent.se/2008/11/rattssakerhet-ar-inte-nodvandigt-i-sverige/
http://www.alba.nu/artikel/artikel_utskrift.php?id=759
http://www.kommunistiskapartiet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=135
http://www.opponent.se/2008/10/datainspektionen-fra-lagrar-personuppgifter-for-alltid/
http://www.nat.nu/artikelarkiv/Artiklar%20andra/oavpartifar.html
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.3894879
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_75452.svd
http://www.zaramis.nu/blog/2008/09/26/den-nya-fra-lagen-ar-allt-nu-frid-och-frojd/
http://www.stoppa-storebror.se/sapo.htm
http://www.fria.nu/artikel/7651
http://www.kommunistiskapartiet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1187&Itemid=169
http://www.expressen.se/nyheter/1.1172727/polischefer-anmals-for-asiktsregistrering
http://annarkia.blogg.se/2008/july/utkast-nya-avslojanden.html
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=778995
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/33658-ny-avlyssning-av-sapo
http://www.fjardeinternationalen.se/blog/tag/asiktsregistrering/
http://online-pr.se/internetfilosofi/integritet-och-asiktsregistrering-ur-ett-foretagsperspektiv/
http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/08/fra-automatiserad-siktsregistrering.html