Hem » FRA » Riksdagssvar fråga/påstående 1

Riksdagssvar fråga/påstående 1


Några medborgare (mig inräknat) med skilda politiska värdegrunder bestämde sig för att ställa några enkla Ja/Nej/Vet inte frågor till de enskilda ledamöterna i FRA-frågan, se Riksdagssvar.se. Vi ville dels öppna för vidare dialog och debatt, och dels försöka förstå hur det kunnat bli så totalt olika tolkningar kring FRA-lagarna ledamoter,experter och medborgare emellan.
Idag sambloggar vi kring fråga 1, med vad jag antar olika vinklingar – jag har ingen aning om vad de andra skriver.
Fråga 1 kan tyckas enkel, men tänk längre och djupare än så…

Den information som staten får tillgång till genom FRA-lagen kan användas för att bedriva åsiktsregistrering?

Först tittar vi på svarsfrekvens för frågan:
Statistik fråga 1 – 16:e november
Antal svarande
67/349

Antal svarande procent
19%

Bäst på detta är hittills MP och V, sämst ligger M och S till.

Vad ska man tolka våra ickesvar som?
Att man:
1. Inte kan svara på frågorna?
2. Inte vill uttala sig om känsliga frågor enskilt?
3. Ignorerar oss för att man är trött på frågan?
4. har tidsbrist?
5. Alla ovan?
6. Andra skäl?

Jag vet inte.. siffrorna får tala för sig själv.

Vi tittar på några förutsättningar som kan inverka på svaret till frågan:

Har det historiskt förekommit åsiktsregistrering i Sverige: Ja,åsiktsregistrering har förekommit kontinuerligt i Sverige. Kända incidenter är:
*Allmän avlyssning under andra världskriget utan riksdagens vetskap.
Svensk polis samarbetade med Gestapo och lämnade ut uppgifter om icke svenska medborgare till Tyskland.

– Inte för att de gjort något brottsligt, utan för att man inte ville störa de vänskapliga relationerna med Tyskland. Här finns tydliga paralleller till dagens situation, säger Wilhelm Agrell och syftar på Sveriges relationer med USA bland andra.

*Den Svenska underrättelseorganisationen IB, som även den existerade utan riksdagens vetskap, sysslade under 60- och 70-talet med olaglig åsiktsregistrering och avlyssning av misstänka kommunister. Verksamheten hade även pågått tidigare av andra organisationer. IB samarbetade bland annat med USA och Israel.

*SÄPO sysslade fram till 1998 med olaglig åsiktsregistrering. Registret innehöll uppgifter om över 100 000 Svenskar.

Är det tekniskt möjligt?

I det som är känt om den teknik som motsvarar den lag som träder i kraft 1 Januari 2009 finns extremt goda möjligheter ur en teknisk synvinkel att behandla data och bygga samband. Tillgången till all trafik , vilken sedan sållas i olika steg, med för allmänheten okända parametrar och variabler är ett faktum. Att lagra metadata och så kallad trafikdata kräver idag inte mycket utrymme.Man ska inte glömma att även vanlig information, såsom lagra e-post, inte kräver stora utrymmen om så önskas vid punktspaningar.


Vad gäller för FRA idag?

* FRA lagrar redan stora mängder information.

* FRA har en egen PUL.[(2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet; 2-7 §§ förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Mark Klamberg, doktorand i folkrättVi har också fått höra att FRA inte kommer att ägna sig åt registrering, exempelvis kan vi läsa i moderatledningens mail att ”FRA kommer varken att få övervaka eller registrerar privata angelägenheter.” FRA har en egen variant av personuppgiftslagen som anger att ”[v]id sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp”, det inhämtade materialet får bevaras i ”uppgiftssamlingar”, på vanlig svenska: register, och information ”får föras över till andra länder”.[8] I vilket syfte görs denna registrering och detta utbyte av information? Vilka länder utgör slutdestination för information om exempelvis sexualliv? Är det liberala Holland intresserad av denna information? USA, där homosexualitet kan leda till avsked inom exempelvis försvarsmakten? Muslimska länder, där samma sak kan sluta med döden? Vill vi ge FRA laglig rätt att ha tillgång till närmast all vår kommunikation där registrering och utbyte med andra länder kan ske


Lita på FRA?

Det får du avgöra själv. Vi är bara människor. Personligen har jag inom vårdjobb sett personal ”roat” sig med att läsa journaler – tveksamt naturligtvis. Inom telekom har jag sett personer läsa det och det andra – tveksamt naturligtvis.

VAD våra ledamöter svarat får du undersöka på Riksdagssvar.

Övrigt:
Jag tycker att en ledamot som ska ha plus är Sofia Arkelsten (m), som tog en personlig debatt med Thomas. ( Sedan har vi också fått mindre trevliga svar, men dessa får du läsa själv ).

Facit:
Det vore intressant och önskvärt om du som läser detta själv besvarade frågan, gärna med utlägg och kommentarer. Ange någon signatur, och inte bara ”anonym”.
Jag sparar mitt eget ”svar” än så länge.

PS .. är du ledamot och inte har svarat än så är det dags nu. Du har mailen.

Se vad de andra kring riksdagssvar.se skriver här:

Anders Widen

Opassande
Objarni

Andra närliggande diskussioner, reflektioner eller fakta kring åsiktsregistrering:
http://www.opponent.se/2008/11/rattssakerhet-ar-inte-nodvandigt-i-sverige/
http://www.alba.nu/artikel/artikel_utskrift.php?id=759
http://www.kommunistiskapartiet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=135
http://www.opponent.se/2008/10/datainspektionen-fra-lagrar-personuppgifter-for-alltid/
http://www.nat.nu/artikelarkiv/Artiklar%20andra/oavpartifar.html
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.3894879
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_75452.svd
http://www.zaramis.nu/blog/2008/09/26/den-nya-fra-lagen-ar-allt-nu-frid-och-frojd/
http://www.stoppa-storebror.se/sapo.htm
http://www.fria.nu/artikel/7651
http://www.kommunistiskapartiet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1187&Itemid=169
http://www.expressen.se/nyheter/1.1172727/polischefer-anmals-for-asiktsregistrering
http://annarkia.blogg.se/2008/july/utkast-nya-avslojanden.html
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=778995
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/33658-ny-avlyssning-av-sapo
http://www.fjardeinternationalen.se/blog/tag/asiktsregistrering/
http://online-pr.se/internetfilosofi/integritet-och-asiktsregistrering-ur-ett-foretagsperspektiv/
http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/08/fra-automatiserad-siktsregistrering.html

Annonser

5 thoughts on “Riksdagssvar fråga/påstående 1

  1. Josef,Jag håller på att skriva en text som ska publiceras i akademiska sammanhang och har en fråga till dig i din egenskap som dataingenjör. Vad är förhållandet mellan metadata och trafikdata? Jag uppfattar att trafikdata är en form av metadata, där det senare är ett mer omfattande begrepp. Stämmer det? Finns det något tekniskt lexikon, läraobok i datalogi eller annat verk där jag kan hitta detta definierat?

  2. Mark, jag låter gära Josef svara men min gissning är att det är vad man väljer att det ska vara.Men det beror också på vilken nivå man pratar om. Pratar man om IP-nivå så kan trafikdata vara metadata om vilka IP-nummer som är sändare och avsändare, vilka tider, storlek (antal paket) osv.Är det på en högre nivå, t ex mail, så kan metadata innehålla mer detaljerade data så som mailadresser (TO: FROM: SUBJECT: tex).Om man väljer att kalla den senare formen av metadata för trafikdata så är det nog att betrakta som ett retoriskt grepp för att få det att låta mer oskyldigt.Pratar vi teletrafik, så kan trafikdata vara telefonnummer och, i fallet mobiltrafik, även geodata (vilken position sändare och mottagare befinner sig i).Jag tror dock att du inte kommer finna någon allmängiltig definition utan i din research bör du ställa lagstiftarna till svars för begreppen och kräva en definition. Lycka till med det.En viktig distinktion vad gäller mail är dock att metadata om TO: FROM: osv inte skickas på IP-nivå utan på ett mycket högre plan. Det är text som kommer i början av meddelandet och vill man läsa header (som här inte har med IP att göra utan som sagt en del av ett epostmeddelande) så har man packat upp alla IP-paket och satt ihop och läst hela mailet.Så allt prat om att sortera mail på ursprungs- och mottagarland är struntprat om man inte tänker läsa själva mailen.T ex så går ett mail från din gmail-adress (USA) till en kollega i Finland antagligen som transfertrafik genom Sverige (IP-nivå) och enda sättet att avgöra att du är svensk och din kollega på gästprofessur (t ex) i Finland också svensk är att läsa på hög nivå själva mailet och gissa från innehåll: TO (mailadress), FROM: (mailadress) och SUBJECT (ämnesrad) i klartext (ej IP-nivå) att ni är svenskar…På IP-nivå ser det ut som USA-Finland och om man inte tjuvläser själva mailet så vet man inte vilka korrespondenterna är eller var de befinner sig.

  3. Jag ser att det pågår en livlig debatt på din blogg om frågan.Mikael Nilsson delar min syn på det. Rikard här likaså. Tyvärr är begreppen inte väl definierade som han också säger. Men tumregel = ”data om datat”,”information om informationen” där datat och data egentligen kan vara vad som helst – det bestäms av betraktarna. Angående trafikdata så gäller samma sak: jag definierar det som både datat SAMT själva data exempelvis ett lagrat paket osv.ELLER en av dem.Fel? Rätt? Så har jag uppfattat det i alla fall.Rikard: MM, det är mellan tummen och pekfingret som du säger. Man vet ”ungefär” , men den fullständiga definitionen får man avgöra fall till fall.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s