Hem » Riksdagssvar » Riksdagssvar fråga/påstående 2

Riksdagssvar fråga/påstående 2


Några medborgare (mig inräknat) med skilda politiska värdegrunder bestämde sig för att ställa några enkla Ja/Nej/Vet inte frågor till de enskilda ledamöterna i FRA-frågan, se Riksdagssvar.se. Vi ville dels öppna för vidare dialog och debatt, och dels försöka förstå hur det kunnat bli så totalt olika tolkningar kring FRA-lagarna ledamoter,experter och medborgare emellan.
Idag sambloggar vi kring fråga 2, med vad jag antar olika vinklingar – jag har återigen ingen aning om vad de andra skriver.

Fråga 2:
Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får användas som sökbegrepp i FRAs databaser. Dessa personuppgifter får överföras till annat land.

Nja, det låter väl lite otroligt eller hur – liknande uppgifter skulle väl vara politisk sprängkraft! Tänk att enkelt kunna göra ett utsök ur en databas med: ge mig en lista på alla person som: av etniskt ursprung X, med i C, har något slags samröre med organisation AB, och har visat psykisk instabilitet osv osv
1 sekund senare har du en lista i handen.
Inte nog med det, du får dessutom byta information med andra länder. Vad DE gör med informationen i sin tur – not your responsibility.
Det skulle kunna få katastrofala konsekvenser för en individ. Exempelvis: Det är kanske inte lika ok att vara regimkritisk,homosexuell kommunist i Iran, som det är i Sverige.

Ok, men det här är inte lagligt, även om det är tekniskt genomförbart säger du nu. Eller?

Vad säger FRA’s egen PUL. I Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet


11 § Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.
Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

SAMT

Överföring av personuppgifter till andra länder

17 § Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är nödvändigt för verksamheten vid Försvarets radioanstalt.

Så, vad blir ditt svar på frågan/påståendet?

Se dina folkvaldas svar på riksdagssvar.se/

Många har skrivit kring denna fråga redan så jag har inte mycket att tillägga,
Rhodin säger..
Engström säger …
Newsmill debattartikel av flertalet akademiker och forskare

Intressant sidoreflektion att man använder ordet ras i en lagtext… jag trodde det begreppet var ganska dött.

Emma gjorde lite fin statistik på svarsfrekevenserna för fråga 2.Övrigt

Min reflektion kring fråga 1

Anders Widen om fråga 2
Anders har också reflekterat över det här från en annan vinkel. Läs!
Opassande om fråga 2
Objarni om fråga 2

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s