Vad är nätneutralitet?

I samband med telekompaketetet har vikten av nätneutralitet blivt aktuell igen. Frågan har legat och bubblat i diskussioner kring bredbandsöar och andra tjänster. Ett Internet som kabel-tv har det sagts:
Vad är då nätneutralitet? Enligt Norges post och telestyrelse är det:

Principles of network neutrality:
1. Internet users are entitled to an Internet connection with a predefined capacity and
quality

2. Internet users are entitled to an Internet connection that enables them to
– send and receive content of their choice
– use services and run applications of their choice
– connect hardware and use software of their choice that do not harm the network.

3. Internet users are entitled to an Internet connection that is free of discrimination with
regard to type of application, service or content or based on sender or receiver
address

Inte så konstigt va? Tvärtom, det ligger bra i linje med hur vi ser på exempelvis andra grundläggande kommunikationsmedel och samhällsmedel som traditionell telefon och nyheter.

Vad sade Obama då?

I am a strong supporter of net neutrality,” said Obama. ”What you’ve been seeing is some lobbying that says [Internet providers] should be able to be gatekeepers and able to charge different rates to different websites…so you could get much better quality from the Fox News site and you’d be getting rotten service from the mom and pop sites. And that I think destroys one of the best things about the Internet — which is that there is this incredible equality there…as president I’m going to make sure that is the principle that my FCC commissioners are applying as we move forward.”

Samma syn här. Nätneutralitet är viktigt, Internet hade inte varit det Internet vi känner utan det.

Vad säger då Sverige? Det finns en promemoria hos PTS.
Här sägs

En Internetoperatör skulle tekniskt enkelt kunna begränsa tillgången till innehålls-tjänster exempelvis genom att kontrollera prestanda och tillgänglighet till vissa Internetsidor (såsom Google) eller ta extra betalt för prestanda till vissa tjänster (t.ex. Skype).

genom att ge viss QoS.

samt

EU-kommissionen har i översynen av regelverket för elektronisk kommunikation berört frågan om det finns anledning att införa krav på nätneutralitet i EU-regelverket men gjort bedömningen att det inte finns något behov av att införa sådana bestämmelser.

I PTS rapport står vidare

I 6 kap. 17 § LEK finns bestämmelser om hur ett meddelande som är under transport får behandlas. Meddelanden under transport har åtnjutit ett förhållandevis högt skydd i svensk lagstiftning. Enligt LEK får endast berörda användare behandla ett elektroniskt meddelande så länge det överförs med en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst eller över ett allmänt kommunikationsnät. Några särskilda situationer utgör undantag från denna regel, bland annat automatisk lagring som är nödvändig för överföringen (såsom cachning eller buffering). Behandling av annan än berörda användare är även tillåten så länge någon av de berörda användarna har samtyckt till behandlingen. Av detta följer att olika former av filtrering av kommunikation, exempelvis för att förhindra viss typ av kommunikation (t.ex. Skype), endast torde vara tillåten om något av undantagen är tillämpliga eller om användaren
lämnat sitt samtycke.

Vi har alltså en typ av nätneutralitet,, eller? Om bara konkurensen får sköta det?

I Sverige är det en mindre del av befolkningen som saknar eller bedöms komma att sakna möjlighet att byta till en eller flera andra bredbandsoperatörer. Ur ett nationellt perspektiv talar detta – tillsammans med frånvaron av rapporterad trafikdiskriminering eller blockering – mot att bristande nätneutralitet skulle utgöra ett problem i nuläget. Problem skulle kunna uppstå om tillgängligheten till Internet försämras för vissa användare till följd av detta och de i sin beroendeställning till någon operatör inte kan påverka sin situation.

Så därför bör vi tänka lite längre tycker PTS

Även om PTS än så länge inte kunnat se problem som har att göra med nätneutralitet i Sverige, är problematiken relevant för Sverige ur ett internationellt perspektiv

Läs nu den här texten:
Amendment 166
Proposal for a directive – amending actArticle 1 – point 19 b (new)Directive 2002/22/ECArticle 32 a (new)
19b) The following Article 32a shall be added:
”Article 32a

Access to content, services and applications
Member States shall ensure that any restrictions to
users’ rights to access content, services and
applications, if they are necessary, shall be
implemented by appropriate measures, in
accordance with the principles of proportionality,
effectiveness and dissuasiveness. These measures
shall not have the effect of hindering the
development of the information society, in
compliance with Directive 2000/31/EC, and shall not
conflict with citizens’ fundamental rights, including
the right to privacy and the right to due process.”

Nätneutralitet ur medborgarens frihetliga synvinkel – inte ur de kommersiella aktörernas.
Den här texten röstade EP ja till. Rådet förkastade den – Regeringen tycks anse att konkurrensrätt är det sätt på hur det ska skötas? Tyvärr.
Jag håller med om att konkurrensrätten är viktig – men medborgarens rätt då? Den tekniska innovationens?

Därför MÅSTE man se till att tydliggöra detta även på EU-nivå. Internet är inte bara kablar! 138 och 166 ska självklart med!

Läsvärt idag
Aftonbladet,
Expressen, SVD, DN

EDIT

138 gick igenom enligt Mary. Yes! Hurra!
Mer här hos la qudrature

Telekompaketet – dags att agera

Mer chanser än så här blir det inte. Tyvärr – thats it. När det är avgjort så är det avgjort – Maila din MEP. Sakligt bara.. Se tidigare bloggposter kring telekompaketet för den snåriga storyn fram hit.

Det här skickade jag till våra Svenska MEP:s.


Hej Svenska MEP!

Jag är en IT-politiskt intresserad ingenjör som av och till följt
utvecklingen kring telekompaketet sedan Fjellners seminarium i
somras.Jag ska fatta mig kort – Som få av er kan ha undgått har det
varit flertalet skrivningar till att få in begrepp kring ”innehåll” i
telekompaketet, samt skrivningar som försämrar användares rättigheter
i övrigt. Specifikt gäller det skrivningar som tar bort betydelser av
originalförslag 138 samt 166.I ORIGINAL garanterar de rättslig
prövning innan avstängning av nätanvändare, samt nätneutralitet.

Europaparlamentet har flertalet gånger sagt sig klart vilja stå för
användares rättigheter, exempelvis då man röstade ja till
originalskrivningarna av 138 samt 166 tidigare i höstas. Sverige har
nationellt klart sagt nej till avstängning utan rättslig prövning i
domstol både genom Torstenssons uttalande höstas, samt den sk
Renforsutredning vilken åkte i papperskorgen. IT & Telekomföretagen
har bett om att inte få ta ansvar för ”innehåll” såsom ”lawful
content” och andra skrivningar. EP stod igen för detta då man nyligen
röstade ja till Lambridinirapporten vilken avhandlade användares
rättigheter samt säkerhetsfrågor.
Mycket bra!

Det verkar då mycket konstigt att man inte skulle följa denna linje
fullt ut i telekompaketet också,
Därför, snälla, försumma inte bort originaldirektiven av 138 och 166.
(originaldirektivet av 138 ska nu vara lika med 46 samt 135 i ITRE).

För en bra definition på nätneutralitet kan vi titta på vårat
systerland Norge
.

För en genomgång av telekomskrivningarna se här

Vänligen
bla bla

Läs mer i DN! ”Bredband för alla” tycker tydligen Jörgen Samuelsson att man kan skrota…
Jörgen, Nog räknas telekommunikation som en slags grundläggande rättighet i dagens samhälle. Telefon, precis som el, och rätt till nyheter ingår i socialbidragsnormen?

Läs även HAX – vilket om det stämmer är rent uselt fulspel.

Edit:
Departementet skriver att avstängningsfrågan är bogus–döm själv – men inget om nätneutralitet vilket är the key issue – Jag passade på att fråga om detta på deras blogg:

….
Några raka frågor från mig som medborgare kring telekompaketet :
Innehåller paketet skrivningar som ”conditions limiting access”, ”lawful content” och annat som påverkar innehållet i trafiken, dvs nätneutraliteten? Menar du att slutsatsen av genomgångarna i följande text inte stämmer? http://www.laquadrature.net/wiki/Telecoms_Package_2nd_Reading_ITRE_IMCO_Amendments

Vad anser Torstensson om Nätneutralitet, i exempelvis Norges version (se definitionen deras motsvarighet till PTS)

EDIT 2
Jag har mer än gärna helt fel i farhågan om nätneutralitet. Men tyvärr inte..

Go Fjellner!
Mer i DN.

Säkra upp din dator!

För ett tag sedan höll jag undervisning i praktisk datasäkerhet.
I samband med det rafsades det ihop några blandade säkerhetsartiklar. Eftersom jag också ofta får förfrågningar kring datasäkerhet, så har jag nu städat upp lite i dem.
Så, här är ett överblickligt,sammandragande kompendium, för den som vill lära sig om praktisk datasäkerhet. Det innehåller kort om alltifrån brandväggar till krypterad filldelning.
Materialet är hämtat från flera källor, men framför allt EFF samt frapedia(där jag även laddat upp materialet). Påpeka gärna fel, och vad som kan göras bättre eller tydligare till nästa version.
Ladda ner från rutan nedan.

Apropå det, Läste nyligen igenom IVA-rapporterna kring Sverige som IT-nation – bland annat föreslås att IT-säkerhet borde vara ett obligatorium i undervisningen – jag instämmer.

Edit – ny version uppladdad

Hur mycket skulle du betala för att få chatta på msn?

Eller besöka google. Eller ringa på Skype. Eller använda facebook. Eller överhuvudtaget använda ett fildelningsprogram utan det spärrades? Den där roliga pokertjänsten .. You get the point. Poängen är att någon annan än du avgör vilka tjänster du får använda. Ungefär som ett kabeltevepaketet. Vill du ha det så?

Grunden för nätuppstyckningen sker nere i EU just nu i samband med telekompaketet. Det innehåller innehåller ett tröskverk av skrivningar som limit, conditions, functional, lawful med mera. Med andra ord – rena myset för den som tänkt sig lite mer kontroll på trafikinformationen.

Microsoft, Google , Skype med flera säger ifrån.
Sveriges har utåt sett agerat?? — ja, inte vet jag( se exempelvis Henrik Hanssons kommentarer några inlägg längre ner och döm själv).

Vad kan du då göra för slippa ett styckat internet och ännu en nätkastrering (för du tror väl inte det är klart med IPRED, FRA och datalagringen?)
.

Läs mer på Facebookgruppen.
men framför allt även hos Erik eller Hax där du även finner information om vilka politiker du kan vända dig till. Rösta fram rätt personer i EU-valet!

Öppnar mitt nätverk

Jag gillar när det finns fria nätverk, på cafeer, bibliotek och annat. Man kan dra upp laptopen för en snabb e-post koll, kika på lite nyheter , ringa över sip på sin mobil etc.
Därför vill jag bjuda tillbaka – och själv erbjuda en bit av min bandbredd till gäster,vänner och grannar etc. . Självklart är det ju fullt lagligt – annars hade jag såklart inte gjort detta. Det verkar vara en trend i att öppna sitt nätverk, vilket är positivt. Opassande förespråkar att döpa det till Ipredia, vilket jag förmodligen inte kommer att göra – något i still med ”Guest – Open – Free”.
Det vore fantastiskt om det blev en smärre folkrörelse. Inte olikt FON.Se te.x kartan på Ipredia och sätt upp även ditt där.
Det som jag inte gillat har varit det faktum att de öppna nätverken kanske minskar pga IPRED. Jag är för upphovsrätt – men inte för IPRED. Kastreringen av nätet måste få ett slut.
Som Säkerhetsexperten Andre R säger – Häxjakt!!

Ang öppna nätverk.
Du som också vill göra detta, tänk på att:
*Helst separera privat/gäst-nätverk,
eller alternativt ha två olika routrar.
Fråga någon kunnigare om du är osäker på säkerhet för dina egna filer.

Återkommer med en liten guide om hur man kan göra det förstnämnda på ett säkert sätt så fort det hinns. DD-WRT samt dual ssid är en bra start. Ta hjälp av teknisk kunnig.

SVD skriver att barnporrnedladdning kan förekomma om man öppnar sitt nätverk vilket är ren skrämseltaktik. Tror ni att bibliotek (ex. vis kth), cafeer och övrig hade haft öppna tjänster då i flera år om samhället svämmades över av dessa sjuka individer. Naivt….Nä, Läs IT och säkerhetsexperten Schneier istället om det – de flesta människor är relativt normala – inte djupt störda…. . Jag skulle vilja påstå att många använder orden terrorism och barnporr som kraftfulla ord för att försöka bryta ner allt logiskt och kritiskt tänkande hos folk.

Jag kommer ev att logga tidpunkter för uppkopplingar på gästnätverket, och hjälper naturligtvis till om jag får indikationer om att olagligheter mot förmodan skulle ske på mitt nätverk.
Annars – Surfa på!! Och öppna även du ;)..

Facebookgruppen
växer.