Hem » Nätneutralitet » Vad är nätneutralitet?

Vad är nätneutralitet?


I samband med telekompaketetet har vikten av nätneutralitet blivt aktuell igen. Frågan har legat och bubblat i diskussioner kring bredbandsöar och andra tjänster. Ett Internet som kabel-tv har det sagts:
Vad är då nätneutralitet? Enligt Norges post och telestyrelse är det:

Principles of network neutrality:
1. Internet users are entitled to an Internet connection with a predefined capacity and
quality

2. Internet users are entitled to an Internet connection that enables them to
– send and receive content of their choice
– use services and run applications of their choice
– connect hardware and use software of their choice that do not harm the network.

3. Internet users are entitled to an Internet connection that is free of discrimination with
regard to type of application, service or content or based on sender or receiver
address

Inte så konstigt va? Tvärtom, det ligger bra i linje med hur vi ser på exempelvis andra grundläggande kommunikationsmedel och samhällsmedel som traditionell telefon och nyheter.

Vad sade Obama då?

I am a strong supporter of net neutrality,” said Obama. ”What you’ve been seeing is some lobbying that says [Internet providers] should be able to be gatekeepers and able to charge different rates to different websites…so you could get much better quality from the Fox News site and you’d be getting rotten service from the mom and pop sites. And that I think destroys one of the best things about the Internet — which is that there is this incredible equality there…as president I’m going to make sure that is the principle that my FCC commissioners are applying as we move forward.”

Samma syn här. Nätneutralitet är viktigt, Internet hade inte varit det Internet vi känner utan det.

Vad säger då Sverige? Det finns en promemoria hos PTS.
Här sägs

En Internetoperatör skulle tekniskt enkelt kunna begränsa tillgången till innehålls-tjänster exempelvis genom att kontrollera prestanda och tillgänglighet till vissa Internetsidor (såsom Google) eller ta extra betalt för prestanda till vissa tjänster (t.ex. Skype).

genom att ge viss QoS.

samt

EU-kommissionen har i översynen av regelverket för elektronisk kommunikation berört frågan om det finns anledning att införa krav på nätneutralitet i EU-regelverket men gjort bedömningen att det inte finns något behov av att införa sådana bestämmelser.

I PTS rapport står vidare

I 6 kap. 17 § LEK finns bestämmelser om hur ett meddelande som är under transport får behandlas. Meddelanden under transport har åtnjutit ett förhållandevis högt skydd i svensk lagstiftning. Enligt LEK får endast berörda användare behandla ett elektroniskt meddelande så länge det överförs med en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst eller över ett allmänt kommunikationsnät. Några särskilda situationer utgör undantag från denna regel, bland annat automatisk lagring som är nödvändig för överföringen (såsom cachning eller buffering). Behandling av annan än berörda användare är även tillåten så länge någon av de berörda användarna har samtyckt till behandlingen. Av detta följer att olika former av filtrering av kommunikation, exempelvis för att förhindra viss typ av kommunikation (t.ex. Skype), endast torde vara tillåten om något av undantagen är tillämpliga eller om användaren
lämnat sitt samtycke.

Vi har alltså en typ av nätneutralitet,, eller? Om bara konkurensen får sköta det?

I Sverige är det en mindre del av befolkningen som saknar eller bedöms komma att sakna möjlighet att byta till en eller flera andra bredbandsoperatörer. Ur ett nationellt perspektiv talar detta – tillsammans med frånvaron av rapporterad trafikdiskriminering eller blockering – mot att bristande nätneutralitet skulle utgöra ett problem i nuläget. Problem skulle kunna uppstå om tillgängligheten till Internet försämras för vissa användare till följd av detta och de i sin beroendeställning till någon operatör inte kan påverka sin situation.

Så därför bör vi tänka lite längre tycker PTS

Även om PTS än så länge inte kunnat se problem som har att göra med nätneutralitet i Sverige, är problematiken relevant för Sverige ur ett internationellt perspektiv

Läs nu den här texten:
Amendment 166
Proposal for a directive – amending actArticle 1 – point 19 b (new)Directive 2002/22/ECArticle 32 a (new)
19b) The following Article 32a shall be added:
”Article 32a

Access to content, services and applications
Member States shall ensure that any restrictions to
users’ rights to access content, services and
applications, if they are necessary, shall be
implemented by appropriate measures, in
accordance with the principles of proportionality,
effectiveness and dissuasiveness. These measures
shall not have the effect of hindering the
development of the information society, in
compliance with Directive 2000/31/EC, and shall not
conflict with citizens’ fundamental rights, including
the right to privacy and the right to due process.”

Nätneutralitet ur medborgarens frihetliga synvinkel – inte ur de kommersiella aktörernas.
Den här texten röstade EP ja till. Rådet förkastade den – Regeringen tycks anse att konkurrensrätt är det sätt på hur det ska skötas? Tyvärr.
Jag håller med om att konkurrensrätten är viktig – men medborgarens rätt då? Den tekniska innovationens?

Därför MÅSTE man se till att tydliggöra detta även på EU-nivå. Internet är inte bara kablar! 138 och 166 ska självklart med!

Läsvärt idag
Aftonbladet,
Expressen, SVD, DN

EDIT

138 gick igenom enligt Mary. Yes! Hurra!
Mer här hos la qudrature

Annonser

One thought on “Vad är nätneutralitet?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s