Medveten konsument

Begreppet medveten konsument är inte på något sätt nytt, men det är något som blir allt viktigare i dagens konsumtionssamhälle. Allt eftersom vi utarmar globala resurser, och sliter våra produkter i snabbare takt, så blir det viktigare att minimera den ”impact” vi gör. Vår hälsa påverkas direkt av vilka produkter vi väljer. Men behöver man sluta konsumera för det? Nej, inte alls. Däremot kan man vara mer medveten i sina val av inköp. Medveten om vilka företag/produkter man väljer, och vilka man väljer bort. Eller kanske berätta när det är något man inte är nöjd med. Konsumentkraft är och har varit en stark pådrivare för att ändra på företag förr och nu. Vi konsumenter väljer med vår plånbok. Underskatta aldrig den kraften. Så vad kan man göra själv? Och var börjar man? Enkelt. Det finns massor av saker man kan göra, utan att det för den skull behöver ta något ”jobb” i anspråk.

Låt också förändringar ta tid, och fundera på vad som är viktigt för dig. Kanske kan man börja med att titta på sitt elbolag och sin bank. Är de bra etiskt och miljömässigt? Kanske är det dags att byta. Kanske kan du välja att prova några ekologiskt odlade varor av de matprodukter du brukar köpa. Den där elektronikprodukten, har den verkligen bra miljömärkning? Eller din nya bil? Finns det kanske biogas eller någon hybrid osv. Som sagt ta det i små steg:)

Var praktisk för lite förbättring är alltid bättre än ingen förbättring. Men – var medveten.

Här några länkar att börja med:.

http://www.konsumentbankbyran.se/
http://www.greenpeace.org/sweden/energibolag/
http://www.sverigeskonsumenter.se/
http://www.caresumers.se/ – betygsätt varumärken
http://www.konsumentsamverkan.se/
http://www.medvetenkonsumtion.org/
http://www.asfaltblomman.se/

http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kopa/klader-och-textil/miljomarkningar-for-klader/