Är det rimligt?

Datalagringsdirektivet kommer i Juni. Mobila rörelser lagras,positionering o allt, information om vem du skickar e-post till och IP-adresser..etc. Vem du skickar SMS till, och vem du pratat med.

EU direktivet om datalagring kommer att kosta dig, mig och andra medborgare multum. Vi hamnar på ökade kostnader på ca 2-3000 per svensk medborgare. För att få….ökad trygghet?
Eller – falsk trygghet på bekostnad av annat?

Datalagringsdirektivet har enligt uppgifter lett till uppklarandet av 0.0006% mer fall i Tyskland. Är det värt ett samhälle där nästan varje steg är spårbart?
Borde inte pengarna läggas på att ökad kompetensbildning, förebyggande internationellt samarbete och bemanning istället för att fokusera på lågeffektiv teknik som bryter mot de mänskliga rättigheterna säger SVD

Enligt uppgifter i aftonbladet är det programvaran HP Dragon som ska sköta övervakningen.

Mårtensson skriver bra om problemet.