Bankbluffen – så blir du blåst på dina pengar

Bankbluffen är en bok skriven av Joel Dahlberg, ekonomijournalist på E24, tidigare DI osv. Den kom ut 2009 men är fortfarande högaktuell i många avseenden.

För den vanlige Svensson kan det vara en riktig ögonöppnare, då den beskriver hur bankerna bär sig åt för sälja flera dåliga och dyra ”små” tjänster till kunderna. Framförallt gäller det storbankerna. Att det t.ex finns banker som tar betalt för till exempel Internettjänster 2011 fann jag helt otroligt. Jag skulle byta bank omgående.

 

 

Joel berättar historien om hur transaktionskontona ”0-räntekontona” kom till. Han förklarar varför bankerna är så måna om att du ska handla på betal och kredikort istället för bankkort. Han visar det förunderliga att vårat förtroende gör att de vi kallar ”säljare” i vanliga butiker kan kallas ”rådgivare” när det gäller bankerna.
Han ger ytterst goda skäl till varför du inte ska låta en aktivt förvaltat storbanksfond ta hand om dina pengar.Han skriver också om varför du bör kolla om den ränterabatt du fick vid bolånet verkligen är kvar.

 

Boken är verkligen en ögonöppnare, och jag har faktisk bytt bank(er) sedan jag läste den.
Den är fortfarande aktuell till det mesta även om det skulle vara trevligt att se en uppdaterad version. Något jag också saknar var ett kapitel om etiska fonder.

 

Här är några saker att fundera över, som kan få dig att byta bank..
*Visste du att flera storbanker som t.ex. Swedbank tar ut avgifter för Internettjänst (155 kr/år). De flesta andra banker gör det inte, till exempel Skandiabanken.
*Visste du att flera storbanker tar betalt för betal och kreditkortet fastän det ligger i deras intresse att kunder handlar med det. .T.ex Swedbank 195 kr/år. Flera banker tar inget betalt för dessa kort, te.x Skandiabanken.
*Visste du att banken får ca 68 öre/transaktion om du handlar med betalkort och 68 öre + ca 1.20 % om du handlar med betal och kreditkort. Tänk dig några miljarder transaktioner per år så ser du att det ligger i bankens intresse att du ska handla med betal och kreditkortet.
*Har du aldrig någonsin funderat på varför du inte kan få koppla bankkortet till ditt sparkonto (som har lite ränta) istället för transaktionskontot? Fråga din bank vet jag….
*Visste du att storbankerna ger sämsta ränta, både på transaktionskonton (t.ex. Swebank 0%) och sparkonton. Ett transaktionskonto med 0% innebär att du lånar ut dina pengar till banken, men inte får något för det, oavsett vad banken investerar dem i. Alla vuxna Svenskar har ett transaktionskonto., sk lönekonto. En mindre bank som t.ex. Skandia ger i alla fall en viss ränta på transaktionskontona. Öppnar du sparkonton på t.ex. HOIST kan du få flera % sparränta. Har du ett transaktionskonto med 0%, eller ett dåligt sparkonto kan du lika gärna låta pengarna ligga i t.ex. JAK-banken – där får du i alla fall sparpoäng.

*Var noga med att placera pensionspengarna i Indexfonder. Bankernas sk ”aktiva förvaltning” har visat sig vara sämre än Index i princip alla år, och är en stor inkomstkälla för dem. Gå inte heller på bluffuttrycket ”Fondindex” som avänds för att mörka att fonderna inte når aktieindex.

Länkar:
AB – Bankbluffen
Dagens bok

Köp boken?: 46 spänn som sparar hundra/tusenlappar

ITP och etiska placeringar

Dags att välja ITP för många. Eftersom det inte var någon av placeringsvalen som skrev något direkt om etiska
 fonder i sin förvaltning (något för nästa gång?) skickade jag en förfrågan om detta till samtliga. Det är ju trevligt om man vet att pengarna investeras schysst. Här är svaren. Kanske hjälper de någon att välja. (Inte mig, jag tror jag singlar slant om detta;).
SEB TRYGG LIVDu kan läsa allt om ITP-valet och varför du ska välja SEB Trygg Liv samt vilka fonder du kan välja
på vår hemsida http://www.seb.se-Pension & försäkring-Pension från arbetsgivare.

NORDEA

Vi har tagit fram ett par länkar här som kan vara av intresse. Där står det lite om ansvarsfulla placeringar som ska genomsyra Nordeas samtliga fonder. Detta gäller alltså bara de fonder som vi själva förvaltar och de externa som vi tagit in.Hoppas detta är svar på dina frågor.

https://intservices.sed1.root4.net/portal/internalportal/appmanager/nordeaportal/desktop/Content/Notes/intranet/homepage/Home7053.nsf/Released/a102b1041a91fc01c125750d0045462a?OpenDocument&language=se&linkCount=1

https://intservices.sed1.root4.net/portal/internalportal/appmanager/nordeaportal/desktop/Content/Notes/intranet/homepage/Home7053.nsf/Released/4afdfaa95cd1273ec12577280051ccd4?OpenDocument&language=se&linkCount=5

https://intservices.sed1.root4.net/portal/internalportal/appmanager/nordeaportal/desktop/Content/Notes/intranet/homepage/Home7053.nsf/Released/a6ec699c86f4e147c12577210034fca9?OpenDocument&language=se&linkCount=6

https://intservices.sed1.root4.net/portal/internalportal/appmanager/nordeaportal/desktop/Content/Notes/intranet/homepage/Home7053.nsf/Released/149daff7b897b284c12573980034d847?OpenDocument&language=se&linkCount=8

 

DANICA
Danica har inga ”etiska” fonder i sortimentet. Det innebär dock inte att vi är oetiska utan vi försöker att hålla en god etik
i allt vi gör. Danica Pension följer Danske Bank-koncernens policy för ansvarsfulla investeringar (SRI). Syftet med policyn
är att försäkra oss om att våra kunders investeringar inte finns i företag som bryter mot internationella konventioner vad
gäller mänskliga rättigheter, vapen, arbetsrätt, miljö och korruption. Policyn omfattar de produkter som vi är ansvariga för att förvalta.
På Danica Pension tror vi att ett ansvarsfullt arbetssätt är en förutsättning för ett långsiktigt värdeskapande. Därför rimmar SRI-policyn

väl med vårt mål att generera bästa möjliga avkastning för våra kunder. SRI-policyn används även i urvalsprocessen av våra externa fonder.
ALECTA
Här kan du läsa mer om våran etiskapolicy:
http://www.alecta.se/Om-Alecta/Detta-ar-Alecta/Etikpolicy/
SKANDIA LIV

Du kan endast välja Skandia Liv och inte fondförvaltning där du väljer dina egna fonder. Skandia Liv är traditionellförvaltning och då är det Skandia Livs kapitalförvaltning som tar ansvar för hur dina pengar ska förvaltas för att växa på bästa sätt.

För att läsa mer om den förvaltningen kan du gå in på www.skandia.se

HANDELSBANKEN
Hej!Tack för ditt mail. För att kunna vidarebefordra ditt mail till rätt instans eller till rätt kontor så behöver vi mer information, till exempel din adress, ortens namn eller namnet på det område du bor i om det är en storstad.

AMF
Vi har inga etiska fonder, däremot har vi tagit fram riktlinjer för hur vi tänker när kring de bolag vi placerar pengar i. De här riktlinjerna utgår vi från i vår förvaltningsfilosofi.Vid vår bedömning genomförs en helhetsbedömning av företagets verksamhet. Grundregeln är att undvika placeringar i verksamheter som strider mot de värderingar som Sverige som land gett uttryck för genom lag eller undertecknande av internationella konventioner.

Fondbolaget försvarar därför principerna i FN:s Global Compact, OECD: s riktlinjer för multinationella företag, Ottawa-konventionen, Kemvapenkon-ventionen, Konventionen om förbud mot biologiska vapen, Icke spridningsfördraget och Konventionen mot klustervapen.

Hör gärna av dig på nytt igen ifall du har fler frågor eller upplever att något är oklart.