Riksdagssvar fråga/påstående 1

Några medborgare (mig inräknat) med skilda politiska värdegrunder bestämde sig för att ställa några enkla Ja/Nej/Vet inte frågor till de enskilda ledamöterna i FRA-frågan, se Riksdagssvar.se. Vi ville dels öppna för vidare dialog och debatt, och dels försöka förstå hur det kunnat bli så totalt olika tolkningar kring FRA-lagarna ledamoter,experter och medborgare emellan.
Idag sambloggar vi kring fråga 1, med vad jag antar olika vinklingar – jag har ingen aning om vad de andra skriver.
Fråga 1 kan tyckas enkel, men tänk längre och djupare än så…

Den information som staten får tillgång till genom FRA-lagen kan användas för att bedriva åsiktsregistrering?

Först tittar vi på svarsfrekvens för frågan:
Statistik fråga 1 – 16:e november
Antal svarande
67/349

Antal svarande procent
19%

Bäst på detta är hittills MP och V, sämst ligger M och S till.

Vad ska man tolka våra ickesvar som?
Att man:
1. Inte kan svara på frågorna?
2. Inte vill uttala sig om känsliga frågor enskilt?
3. Ignorerar oss för att man är trött på frågan?
4. har tidsbrist?
5. Alla ovan?
6. Andra skäl?

Jag vet inte.. siffrorna får tala för sig själv.

Vi tittar på några förutsättningar som kan inverka på svaret till frågan:

Har det historiskt förekommit åsiktsregistrering i Sverige: Ja,åsiktsregistrering har förekommit kontinuerligt i Sverige. Kända incidenter är:
*Allmän avlyssning under andra världskriget utan riksdagens vetskap.
Svensk polis samarbetade med Gestapo och lämnade ut uppgifter om icke svenska medborgare till Tyskland.

– Inte för att de gjort något brottsligt, utan för att man inte ville störa de vänskapliga relationerna med Tyskland. Här finns tydliga paralleller till dagens situation, säger Wilhelm Agrell och syftar på Sveriges relationer med USA bland andra.

*Den Svenska underrättelseorganisationen IB, som även den existerade utan riksdagens vetskap, sysslade under 60- och 70-talet med olaglig åsiktsregistrering och avlyssning av misstänka kommunister. Verksamheten hade även pågått tidigare av andra organisationer. IB samarbetade bland annat med USA och Israel.

*SÄPO sysslade fram till 1998 med olaglig åsiktsregistrering. Registret innehöll uppgifter om över 100 000 Svenskar.

Är det tekniskt möjligt?

I det som är känt om den teknik som motsvarar den lag som träder i kraft 1 Januari 2009 finns extremt goda möjligheter ur en teknisk synvinkel att behandla data och bygga samband. Tillgången till all trafik , vilken sedan sållas i olika steg, med för allmänheten okända parametrar och variabler är ett faktum. Att lagra metadata och så kallad trafikdata kräver idag inte mycket utrymme.Man ska inte glömma att även vanlig information, såsom lagra e-post, inte kräver stora utrymmen om så önskas vid punktspaningar.


Vad gäller för FRA idag?

* FRA lagrar redan stora mängder information.

* FRA har en egen PUL.[(2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet; 2-7 §§ förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Mark Klamberg, doktorand i folkrättVi har också fått höra att FRA inte kommer att ägna sig åt registrering, exempelvis kan vi läsa i moderatledningens mail att ”FRA kommer varken att få övervaka eller registrerar privata angelägenheter.” FRA har en egen variant av personuppgiftslagen som anger att ”[v]id sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp”, det inhämtade materialet får bevaras i ”uppgiftssamlingar”, på vanlig svenska: register, och information ”får föras över till andra länder”.[8] I vilket syfte görs denna registrering och detta utbyte av information? Vilka länder utgör slutdestination för information om exempelvis sexualliv? Är det liberala Holland intresserad av denna information? USA, där homosexualitet kan leda till avsked inom exempelvis försvarsmakten? Muslimska länder, där samma sak kan sluta med döden? Vill vi ge FRA laglig rätt att ha tillgång till närmast all vår kommunikation där registrering och utbyte med andra länder kan ske


Lita på FRA?

Det får du avgöra själv. Vi är bara människor. Personligen har jag inom vårdjobb sett personal ”roat” sig med att läsa journaler – tveksamt naturligtvis. Inom telekom har jag sett personer läsa det och det andra – tveksamt naturligtvis.

VAD våra ledamöter svarat får du undersöka på Riksdagssvar.

Övrigt:
Jag tycker att en ledamot som ska ha plus är Sofia Arkelsten (m), som tog en personlig debatt med Thomas. ( Sedan har vi också fått mindre trevliga svar, men dessa får du läsa själv ).

Facit:
Det vore intressant och önskvärt om du som läser detta själv besvarade frågan, gärna med utlägg och kommentarer. Ange någon signatur, och inte bara ”anonym”.
Jag sparar mitt eget ”svar” än så länge.

PS .. är du ledamot och inte har svarat än så är det dags nu. Du har mailen.

Se vad de andra kring riksdagssvar.se skriver här:

Anders Widen

Opassande
Objarni

Andra närliggande diskussioner, reflektioner eller fakta kring åsiktsregistrering:
http://www.opponent.se/2008/11/rattssakerhet-ar-inte-nodvandigt-i-sverige/
http://www.alba.nu/artikel/artikel_utskrift.php?id=759
http://www.kommunistiskapartiet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=135
http://www.opponent.se/2008/10/datainspektionen-fra-lagrar-personuppgifter-for-alltid/
http://www.nat.nu/artikelarkiv/Artiklar%20andra/oavpartifar.html
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.3894879
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_75452.svd
http://www.zaramis.nu/blog/2008/09/26/den-nya-fra-lagen-ar-allt-nu-frid-och-frojd/
http://www.stoppa-storebror.se/sapo.htm
http://www.fria.nu/artikel/7651
http://www.kommunistiskapartiet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1187&Itemid=169
http://www.expressen.se/nyheter/1.1172727/polischefer-anmals-for-asiktsregistrering
http://annarkia.blogg.se/2008/july/utkast-nya-avslojanden.html
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=778995
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/33658-ny-avlyssning-av-sapo
http://www.fjardeinternationalen.se/blog/tag/asiktsregistrering/
http://online-pr.se/internetfilosofi/integritet-och-asiktsregistrering-ur-ett-foretagsperspektiv/
http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/08/fra-automatiserad-siktsregistrering.html

Thawte och datorsäkerhet

Nu har jag snart mina poäng till att bli en Thawte-notarie. En lite rolig ideell grej jag hållit med tillsammans med en kompis.
Jag funderade samtidigt på……
Detta med att använda S/MIME för krypterad mejl är ju så otroligt smidigt och enkelt (efter den något småjobbiga första konfigurationen). Varför är det inte mer spritt än vad det är i dagsläget? Jo,Det beror naturligtvis på att många inte ser nyttan i det hela och inte heller bryr sig – av erfarenhet så tror många också att det innebär något krångligt och komplicerat.
Fast det är bara det att det finns förbannat goda skäl till att använda krypterad/signerad S/MIME mejl.Det finns faktiskt mycket goda skäl att se över sin datorsäkerhet överlag.

Lånade lite från en text
och tänkte att den kunde vara relevant här med (i lite ändrad form).

Allmänt goda skäl
När man använder internet så utsätter man sig hela tiden för olika risker. Det finns hackers, det finns sidor som sprider skadlig kod, man kan bli utsatt för s.k. phishing, eller andra typer av bedrägerier, portscanningar, trojaner o.s.v. Genom att själv skydda sin information kan man hindra andra att ta eller förstöra den.

Integritetsskäl
Vår frihet att öppet kommunicera är ständigt angripen av stat , samt under tryck av lobbyorganisationer. Detta med ett kortsiktigt politiskt och ibland rent okunnigt tänkande på tekniska och demokratiska konsekvenser. Echelon är ett exempel på ett massavlyssningssystem i drift, och vi vet väl alla om debatten som pågår om en uppmärksammad Svensk lag… Man kan förmoda att många nationer idag sysslar med avlyssning i det fördolda.

Du har inget att dölja? Det avgörs inte det av dig i slutändan. Hur vet du att din åsikt alltid är den korrekta? Hur vet du att saker du uttryckt tolkas av tredje part så som det var meningen? Det är inte DU som avgör vad som är rätt.

USA har idag på sin terroristlista över en miljon människor!, varav en är författaren och journalisten Jan Guillou. Många har kallat honom mycket, men terrorist.. nja. Många stater lider alltså av en osund terroristhysteri, där sunt förnuft får ge vika för inskränkningar och integritetsövergrepp på medborgare.

Övervakningssamhället är alltså redan här sedan länge, och det finns goda anledningar att skydda sig, även om man inte är informatör till tidning, psykolog, läkare, jurist, arbetar med företagshemligheter eller inom annat känsligt område.Integritet och privatliv är en grundläggande mänsklig rättighet, men det är många som river i den.

Därför tycker jag att du ska börja med att fixa S/MIME för dina mejl. Nu direkt!
(Och be dina kontakter göra det med).
Läs på, och följ guiderna här

Läs även Lars Danielssons syn på ”inget att dölja” här

PS frapedia länkarna har ett eget certifikat, och du måste därför tacka ja till detta TROTS varningar innan du kommer vidare.

PS2 Ett annat vanligt system för mailkryptering är GPG/PGP, men det är aningen bökigare för en nybörjare att använda anser jag. Dock är det väldigt bra, ock många använder detta. Mitt råd: börja med S/MIME, och skaffa sedan GPG/PGP om du behöver det för några speciella kontakter.