U.K. outsourcar sin databas över alla medborgares kommunikationer

Guardian och BBC skriver om hur UK tar sitt lands känsligaste databas, motsvarigheten till datalagringsdirektivet och outsourcar den.Den innehåller alltså alla UKs medborgares kommunikationsloggar kring e-post, telefoni och internetanvändning och kostar engelsmännen beräknade £12bn!!!!
Det kritiseras naturligtvis hårt.


A cabinet decision to put the management of the multibillion pound database of all UK communications traffic into private hands would be accompanied by tougher legal safeguards to guarantee against leaks and accidental data losses.

But in his strongest criticism yet of the superdatabase, Sir Ken Macdonald, the former director of public prosecutions, who has firsthand experience of working with intelligence and law enforcement agencies, told the Guardian such assurances would prove worthless in the long run and warned it would prove a ”hellhouse” of personal private information
Guardian

Ok, så nu får BÅDE stat och privata aktörer tillgång till den. Den som jobbat inom telekom, eller annan ibland sekretesskänslig sektor VET att det inte i realia alla gånger är så noggrant med vem som kollar vad.. Oavsett om det är tillåtet eller ej.

XOR skriver också.

O just ja, ta höjd för debatten i vår redan nu – datalagringsdirektivet är på gång här med