IPv6 – upphandling

Se där, jag hade missat att Eliza Roszkowska Öberg (m) ställt en fråga och fått svar angående IPv6. Bra Eliza.

I Odells svar sägs ”I den nu pågående ramavtalsupphandlingen av kommunikationsutrustning efterfrågar staten återigen, produkter med stöd för IP v6. Upphandlingen beräknas vara klar under första kvartalet 2009.

Jo, man måste ställa kraven hårdare i upphandlingar för att det ska bli en realitet.
Här trycker man på att stödet för IPv6 ska vara ett krav i hårdvaran.
IPv6 ÄR en kostnad för operatörer, och det behövs en uppmuntran utifrån för att det ska realiseras. Ska man bara invänta på operatörerna är det inte säkert det blir fart.

Tidigare kommentarer om IPv6 här, där man även kan läsa Patrik Fältström m.fl om farhågorna med ett långsamt införande.

Jag kom ju ut ur garderoben för ett tag sedan.MP. Tycker Politruck fångar de tankegångar även jag hade på ett bra sätt. Läs!. Vi valde inte riktigt lika i slutet, men det är samma frågor vi pratar om, och de måste i framtiden drivas starkare inom var parti.

När Patrik Fältström talar….

lyssnar man.Honom har jag respekt för (wikipedia om Patrik Fältström). När Patrik uttrycker en oro angående IPv6…

”Rent krasst står valet mellan en utveckling av det öppna internet vi känner i dag, internet som en plattform för innovation för vem som helst, med ip-adresser som räcker till alla användare och inte minst alla apparater som kopplas upp i rasande fart. Eller ett internet som i framtiden liknar mobil- och tv-näten, där operatörerna agerar dörrvakter, väljer ut och tar betalt för alla tjänster.”

Nej, det låter inte så bra, dessutom kan vi ju för en gångs skull vara lite tidigt ute med en namninsamling för IPv6 för att uppmärksamma operatörer m.m på att det är högtid nu.
Skriv under den, sprid den. Och gör gärna en snygg liten knapp man kan använda – själv är jag sämst på grafisk design.
Så här lyder det”
Till: Regeringen c/o Rosenbad. + alla bredbandsoperatörer + de större hårdvaruföretagen

Den genomsnittlige medborgarens och företagarens framtida intressen för ett öppet Internet ligger till viss del i att en övergång från IPV4 till IPV6 sker.
Valet står enligt flera källor mellan en utveckling av det öppna internet vi känner i dag med ip-adresser som räcker till alla användare och inte minst alla apparater som kopplas upp i rasande fart, eller ett internet som i framtiden liknar mobil- och tv-näten, där operatörerna väljer ut och tar betalt för alla tjänster.
En framtid där ip-adresserna tar slut och slutanvändare konsolideras i stängda nät är en utveckling vi vill undvika. För ett öppet och modernt Internet:

*Vi vill att våra operatörer stödjer IPV6 fullt ut.
*Vi kräver användning av ipv6 i statliga upphandlingar.
*Vi vill att hårdvaruföretagen stödjer IPV6 i produkter.
*Vi kräver en moderniserad infrastruktur i Sverige.”

 

Det händer som vanligt massor, och jag hinner inte med allt, men glädjande att se att Karl-Sigfrid (m) dragit igång ett wikipolitisk projekt om fildelning – dra ditt strå till denna. Hoppas det faller väl ut. Detta är modern politik.

Ett annat exempel på modern politik var Thomas med om. Thomas är involverad i http://riksdagssvar.se/, och tog en fika med Sofia Arkelsten (m), där de bland annat diskuterade FRA. Detta är demokrati.

Debatt pågår mellan b.la. Henrik Hansson och Erik Josefsson om Sverige borde/inte borde stödja de omtalade telekompaketstilläggen.. frågan är hur bra detta är om de kan tolkas så olika. Det är inte färgpolitik det handlar om, kom ihåg att 166:an var ett förslag från Fjellner (m) som lyftes av Svensson (V). Däremot råder det olika uppfattningar OM det som står kvar nu, och konsekvenserna därav. Själv är jag inte nog insatt i detaljdiskussionerna här. Önskar Fjellner eller liknande som varit involverad kunde uttala sig också. Vem kan uppmärksamma honom på just den här debatten?

PS
Intressant ledare i UNT om mental hjärnsmälta hos politiker.