Hur mycket skulle du betala för att få chatta på msn?

Eller besöka google. Eller ringa på Skype. Eller använda facebook. Eller överhuvudtaget använda ett fildelningsprogram utan det spärrades? Den där roliga pokertjänsten .. You get the point. Poängen är att någon annan än du avgör vilka tjänster du får använda. Ungefär som ett kabeltevepaketet. Vill du ha det så?

Grunden för nätuppstyckningen sker nere i EU just nu i samband med telekompaketet. Det innehåller innehåller ett tröskverk av skrivningar som limit, conditions, functional, lawful med mera. Med andra ord – rena myset för den som tänkt sig lite mer kontroll på trafikinformationen.

Microsoft, Google , Skype med flera säger ifrån.
Sveriges har utåt sett agerat?? — ja, inte vet jag( se exempelvis Henrik Hanssons kommentarer några inlägg längre ner och döm själv).

Vad kan du då göra för slippa ett styckat internet och ännu en nätkastrering (för du tror väl inte det är klart med IPRED, FRA och datalagringen?)
.

Läs mer på Facebookgruppen.
men framför allt även hos Erik eller Hax där du även finner information om vilka politiker du kan vända dig till. Rösta fram rätt personer i EU-valet!

Nätneutraliteten i fara? – Telekompaketet del xxx

Om 2 dagar är det dags för en avgörande del i telekompaketet, se min förrförra bloggpost. Utgången påverkar vår framtid för många år framöver. Det som just nu verkar vara problemet är U.Ks och Frankrikes omskrivningar för att bryta nätneutraliteteten.

Gå med i facebookgruppen här samt hitta mer referenser där.
Läs mer på
Blackout Europe

Svenska regeringen sade tidigare i höstas att paketet inte handlade om innehåll, och att de skulle agera kraftfullt i sådana fall.. Hur gör de nu? Skriv till Åsa Torstensson och fråga..

EDIT
DN skriver – för man fastställer utskottens förslag idag, och det ser inte bra ut.:(

Även här

EDIT 2
WTF – Man säger NEJ till användares rätt till Internet. !

EDIT 3
Läs vad Olle Schmidt säger här

Läs även Henrik Hansson (Pol. Sak) i kommentarerna.
Han ger inga svar på om Sverige tar någon ställning kring nätneutralitet eller ej. Eller huruvida paketet innehåller sådana frågor i nuvarande form vilket flera källor implicerar (se referenser här och i kommentar).

Öppen källkod, IPv6 plus digitala rättigheter på en och samma dag

Wow – det där såg riktigt bra ut. Först röstar EU-parlamentarikerna rakt över blockgränserna med stor majoritet ja till Lambridini-rapporten, vilken lägger stor betoning på användares grundläggande rättigheter på Internet. Den är mot nationella intranät, för yttrandefrihet och framtida säkerhetsfrågor. Nej till avstängning från Internet.Det ska krävas domstolsbeslut eller misstanke om brottslig handling för att internetanvändare ska kontrolleras. Det har att göra med föregående post jag lade kring telekompaketet också. Det visar tydligt att man har rätt vilja i det stora ändå, och tar man ställning här bör det påverka även det besluten.

Sedan presenterar regeringen utkastet om en effektivare e-förvaltning, vilket inbegriper öppen källkod, ipv6-stöd etc. Det lovar, och låter mycket bra – vi får se resultatet den 30:e september. Det är än så länge förslag till strategin man ska lägga upp.

E-delegationen ska i sitt arbete sträva efter att den offentliga förvaltningens e-tjänster i så stor utsträckning som möjligt ska bygga på öppna standarder, använda sig av programvara som bygger på öppen källkod samt sträva efter lösningar som stegvis frigör förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar.

Det är definitivt rätt väg att gå.

Sveriges konsumenter säger sitt om digital rättighet. Till och med Bodström själv har börjat blogga, och verkar debattsugen:)
Andra jobbar på med ACTA.

Mary m.fl skriver om det.

Bravo till de kommuner

som vågar ställa lite krav till leverantörer, och kräva ODF stöd av dem..
ODF borde vara en självklarhet i offentlig sektor, både för pengarna man spar, och för standardformatet ODF.

1. Word-användare installerar Suns ODF plugin för att kunna hantera ODF-formatet i office.
2. Stegvis byts Office ut mot gratis Open-office eller likvärdigt. Open Office klarar att läsa samt spara Word-dokument, PDF etc
3. Stegvis emigreras gamla dokument till ODF.
4. Kräv som kommunerna ovan ODF i befintliga system.

KS skriver om det här.

"Våra digitala liv är hotade"

säger Isobel Hadley-Kamp i en ledare som jag hittar via Farmorgun. Citerar
”Det TPB-rättegången egentligen handlar om är om det i sig är olagligt att länka till saker som eventuellt är olagligt.
Skall man som länkande part ha ansvar för det material som finns på andra sidan länken, och i så fall i hur många led?
Om TPB är olagligt så är själva Internet olagligt. Internet bygger på länkandet, på sammankopplandet.
….
I sammanhanget är det dock fullt logiskt att franska underhållningsgiganten Vivendi kräver stopp för utbyggnaden av bandbredd.
Nu får det vara nog.

Jo, det får vara nog. Varför ska vi uppmuntra teknikfientlighet, tärande på samhällsresurser och frihetsinskräkningar därför att en branch affärsmodell blivit förlegad.
Som Lage Rahm skriver på Newmill : Endast en polisstat kan stoppa fildelningen.

Tyvärr finns det ju många fler saker på gång. I dag skriver en Centerpartist, en Vänsterpartist, en Moderat och en Socialdemokrat en gemensam artikel om ACTA. ACTA lider (vad som är känt) av samma problematik som den Lages artikel påpekar – proportionerna är orimliga. Vad värre är att besluten myglas undan och tas utan offentlig insyn eller remisshantering. Upphovsrättslobbyns våta dröm, och stor sorg för den demokratiska processen!! Vår Regering kan OM dom vill ta initiativet till ett remissförfarande.

Regeringen måste agera snabbt och med kraft för att starta ett traditionellt remissförfarande. Vår svenska demokratiska rättstradition står helt främmande till hemliga internationella överenskommelser som får status som lag i vårt land.
T.ex. genom att lyfta de frågor Jens Holm ställt

För 711:e gången visar det också på hur viktiga frågorna är och hur de skär tvärpolitiskt. Här kan man inte sitta fast och käbbla i någon traditionell vänster till högerskala…

Informationspolitiskt nätverk – Hjälp oss med våran text..

För någon vecka sedan träffade jag Johan Schiff (Mp) över en sushilunch. Bakgrunden är att jag tidigare lagt en postning på Mp:s interna debattforum. Nåväl, det visade att vi nog var relativt samstämmiga om att det behövs ett större grepp, en samlad vilja och vision för att diskutera och driva de här frågorna. Ett informationspolitiskt nätverk kunde agera som kunskapsbas eller verka för kunskapsutbyte med andra liknade grupperingar hos de andra politiska partierna. Helt enkelt verka för digital hållbarhet på flera olika plan och medverka till att bygga en framtida hållbar digital samhällesgrund. Därför tänkte vi väcka det informationspolitiska nätverket i Mp till liv. Och vi behöver din hjälp. Det finns en wiki-text som är påbörjad. Det återstår en hel del, och det skulle uppskattas om du hjälpte oss genom att tillföra dina idéer till texten. Oavsett övrig politisk agenda, de här frågorna ligger som jag upplever det utanför den traditionella blockpolitiken (eller kanske snarare står över, inte vet jag).Open source-politik är nyckelordet. Syftet är att vi ska ha något genomtänkt att diskutera kring redan vid det första mötet, och eventuellt att samla de viktigaste punkterna till en rapport. Så har du tid, och ork, hjälp oss genom att bidra med dina tankar. Eller kom på träffen för all del.

PS
Återkommer om när mötet blir av för den som är intresserad, men det lutar åt den 7:e mars.

Agil politik

Ett tag fanns ordet Agil både här och där, nästan så att det gick inflation i ordet. Agile systemutveckling, Agil metodik, agil bla bla bl. Dock, Jag läste nyligen en agil metodikbok för utvecklingsarbete och tycker modellen verkar riktigt bra för mindre projektgrupper. Faktiskt en av de bättre böcker jag läst på ett tag. Jag menar, hur ofta sträckläser man en metodikbok annars.. Nåväl, För skojs skull så provade jag att med små ändringar mappa agila metodikråd på politik. Agil politik? (Ta inte det här för seriöst…)

Fokusera på lösningar, lägg inte energin på hitta syndabockar

Snabblösningar blir kvicksand. Gör en bra lösning, inga otydbara paragrafer

Kritisera ideer, och inte specifika individer.

Ignorera inte problem. Chansen att fixa dem senare kommer förmodligen inte.

Var beredd på snabba opinionsändringar

Genvägar nu, blir hinder längre fram.

Dela med dig av kunskap. Din kunskap är allas kunskap.

Lär nytt konsekvent. Försök att få en timing för när du ska glömma något och ”lära bort”

Ifrågasätt tills du vet precisa orsaker. Godta inga halvsvar.

Känn av timingen. Allt har sin plats.

Var säker. Är du osäker på något du ska stå för – läs på.

Öva på att försöka sätta dig in i andras tankegångar

Mät framsteg, inte i prestigeuppdrag utan i faktiska nyttan för samhället.

Tala med människor, inte bara till människor.

Var tydlig med vad du menar.

Komprimissa ibland. Det går inte att få allt tillgodosett.

Utvärdera gamla problemlösningar, samma problem har en förmåga att komma igen i ny skepnad.

Ta pauser och gör något helt annat.

Håll det enkelt. Du ska förstå konsekvenser, och andra ska kunna sätta sig in i ditt arbete.

Bygg inte korthus, bygg stabil berggrund.

Lita på dina medarbetare. Du har inte alltid rätt.

Varningar kan vara allvarliga fel. Ignorera inte upprepade påpekanden.

Personliga möten där alla får komma till tals är ett måste för att fokusera och utbyta information.

Rotera personer så att de inte stagnerar.

Var inte smartare än andra jämt. Tillåt andra att hitta lösningarna själva.

Offentlig review av arbeten – ju fler ögon som granskar, desto mer chans till förbättringar.

IT och politik går alldeles utmärkt att mappa…;)