Informationspolitiskt nätverk – Hjälp oss med våran text..

För någon vecka sedan träffade jag Johan Schiff (Mp) över en sushilunch. Bakgrunden är att jag tidigare lagt en postning på Mp:s interna debattforum. Nåväl, det visade att vi nog var relativt samstämmiga om att det behövs ett större grepp, en samlad vilja och vision för att diskutera och driva de här frågorna. Ett informationspolitiskt nätverk kunde agera som kunskapsbas eller verka för kunskapsutbyte med andra liknade grupperingar hos de andra politiska partierna. Helt enkelt verka för digital hållbarhet på flera olika plan och medverka till att bygga en framtida hållbar digital samhällesgrund. Därför tänkte vi väcka det informationspolitiska nätverket i Mp till liv. Och vi behöver din hjälp. Det finns en wiki-text som är påbörjad. Det återstår en hel del, och det skulle uppskattas om du hjälpte oss genom att tillföra dina idéer till texten. Oavsett övrig politisk agenda, de här frågorna ligger som jag upplever det utanför den traditionella blockpolitiken (eller kanske snarare står över, inte vet jag).Open source-politik är nyckelordet. Syftet är att vi ska ha något genomtänkt att diskutera kring redan vid det första mötet, och eventuellt att samla de viktigaste punkterna till en rapport. Så har du tid, och ork, hjälp oss genom att bidra med dina tankar. Eller kom på träffen för all del.

PS
Återkommer om när mötet blir av för den som är intresserad, men det lutar åt den 7:e mars.

Miljöpartister – digital hållbarhet

Jag postade en intresseförfrågan på MP’s interna debattsystem.


”…finns intresse att sätta upp en/ett intressegrupp/nätverk för att diskutera bland annat kring frågorna som ligger under 42, 43 i valplattformen – ”digital hållbarhet” både i Sverige/EU.

42. att integritetskränkande lagstiftning stoppas,
43. att mp motverkar att gemensamma lagar om signalspaning, trafikdata, bloggregistrering, fildelning och liknande lagar som kan

kränka den personliga integriteten skapas.

Målet vore alltså att samla ihop en blandad kompetens att diskutera kring integritet, demokrati/öppenhet, juridik och teknik/säkerhet för att verka för framtida digital hållbarhet – men även sk gröna it-frågor och bildning i de olika aspekterna.

Efter den senaste tiden debatter om b.la. FRA, IPRED och den som exempelvis kommer om datalagringsdirektivet tror jag att det för många kan bli en het fråga även 2010, och att det finns ett starkt intresse…”

Jag har fått några svar men inte lika många som jag hade hoppats på.Eftersom inte alla mp-medlemmar hänger i interna debattsystemet så kör jag en ”annons” här med. Skicka ett mail om intresserad.

Ut ur garderoben

Jag gick med i ett parti.. passiv än så länge. Även om bloggen (eller jag med för den delen) inte direkt är politiskt inriktade, så är det inte mer än rätt att jag berättar det.
Något måste ju göras för att påverka och det enda medlet verkar ju idag vara ett engagemang i någon av partierna. Det hjälper inte att sitta på sin kammare och skriva e-post endast. Vilket blev det då? Demokrati, miljö, bildning (och IT-politik som innefattar allt det nämnda såklart) är områden jag anser viktiga.

3 alternativ fanns närmast: FP, MP samt PP. FP går tyvärr bort av en enkel principsak – jag väljer inte ett alliansparti efter FRA och nu IPRED-diskussioner – det går inte. De interna diskussionerna där får de inarbetade individer som redan gör det fortsätta driva, så får vi se vari det hela slutar. PP – Har delvis mitt stöd men jag lägger mitt val på ett flerfrågeparti. And the winner is!… just det. MP! Jag skaffar inte storkofta för det – möjligtvis någonting mer om grön IT :).