Riksdagssvar fråga 5

Några medborgare (mig inräknat) med skilda politiska värdegrunder bestämde sig för att ställa några enkla Ja/Nej/Vet inte frågor till de enskilda ledamöterna i FRA-frågan, se Riksdagssvar. Vi ville dels öppna för vidare dialog och debatt, och dels försöka förstå hur det kunnat bli så totalt olika tolkningar kring FRA-lagarna ledamoter,experter och medborgare emellan. Dags för sista frågan.

Angående fråga 5 i riksdagssvar: Tillgänglig information visar att vi idag är utsatta för allvarliga hot och att vi får ett nödvändigt skydd mot dessa genom att spana på all elektronisk kommunikation som passerar landets gränser.

Svarsstatistik:

Ja,jag letar runt i debatterna för kunna hitta något. Flera ledamoter har ju svarat ja, så något borde det finnas. Hoten som nämnts har varit Ryssland, ekonomisk brottslighet och terrorism.

Men när man tittar närmare så finns inga några källor till detta förutom uttalanden eller den motionen i sig – som inte redovisar några sådana källor.Inget. Nada! Tomt. Borde det inte finnas några dokument eller rapporter som redovisade effektivitet för detta? Har endast ledamöterna fått se de presumtiva hemliga dokument som påvisar detta. För de finns inte för allmänheten.

Allt jag hittar är några experter och tunga namn som pekar på att datamining är ineffektivt mot terrorism.
En del riktigt tunga namn faktiskt
Kan det vara så … att … man … bara litade på vad partiledningen sa…
Annars räcker det med en rapport? Bara ett välriktat underlag som motsäger det jag hittat och visar på lagarnas effektivitet skulle räcka – att proportionaliteten är rimlig. för lag

Opassande här
Anders Widen här

Reinfeldt säger inget alls om FRA,IPRED eller datalagring överhuvudtaget. Bunkern?

Riksdagssvar fråga 4 samt Klamberg + Åkesson debatt och lite om magkänsla

Inget specifikt nytt på debatten mellan Klamberg + Åkesson idag direkt..
En bra debatt, men den som läst argumenten från båda håll vet vad som sägs – det mesta har sagts och vridits på.
Klamberg visar på bristerna – Ingvar säger ”lita på mig o oss” samt ”andra länder gör det”-
och det är väl det en del handlar om..
Det var en hel del prat om magkänsla, och historik. Det har nog framgått vad min magkänsla säger…. Proportionerna är orimliga. Även om det säkert är lattjo lajbans att sitta och bygga samt söka fram sammanband, och knäcka krypton et al.. Det måste gå att bedriva underrättelsetjänst utan att konstant scanna all vår gränsöverskridande kommunikation efter vissa parametrar. Den fullt berättigade kritiken kvarstår – men det är främst våra politiker vi ska angripa i detta.

Kanske missade jag något intressant efteråt- jag var för trött för att stanna på eftersnack efter en lång dag.
Klamberg skriver mer här – han var även på den debatt TU hade idag.
Det är en låst position – Det måste in något nytt i debatten för att det ska ta fart.
Det hela är egentligen ganska enkelt:
Antagligen tycker man att det är ok med förfarandet ”Ta all kommunikation och sök i den” eller så funderar man om det är den enda lösningen. På vilket problem frågar vi igen och igen? – Det yttre hoten säger man. Igen och igen. Samma problem som i IPRED: rättfärdigar syftet metoden politikerna använder ?

Intressant är att man faktiskt börjar känna igen en hel del folk som är insatta i frågorna (Tjena Mark, Jens, Erik, Magnus 🙂

Lite om riksdagssvar:
Några medborgare (mig inräknat) med skilda politiska värdegrunder bestämde sig för att ställa några enkla Ja/Nej/Vet inte frågor till de enskilda ledamöterna i FRA-frågan, se Riksdagssvar.se. Vi ville dels öppna för vidare dialog och debatt, och dels försöka förstå hur det kunnat bli så totalt olika tolkningar kring FRA-lagarna ledamoter,experter och medborgare emellan.

Angående fråga 4 i riksdagssvar: Denna undersökning genomförs med hjälp av en dator placerad utanför Sveriges gränser. Om den s.k. FRA-lagen varit i kraft hade dina svar automatiskt överförts till en statlig myndighet.

Inte din trafik väl?
FRA säger att de bara lyssnar på trafik över landets gränser. Vad gör din trafik just nu… just det, du surfar till en sida i ett annat land. Var går dina mail -just det, mellan olika routrar i olika länder. osv…

Svarstatistiken visar återigen att de två största ligger långt efter.
Intressant att man samtidigt säger sig vilja efterapa Obama-metoden.


Olof skriver om fråga 4 här.
Opassande här

Riksdagssvar fråga/påstående 3

Några medborgare (mig inräknat) med skilda politiska värdegrunder bestämde sig för att ställa några enkla Ja/Nej/Vet inte frågor till de enskilda ledamöterna i FRA-frågan, se Riksdagssvar.se. Vi ville dels öppna för vidare dialog och debatt, och dels försöka förstå hur det kunnat bli så totalt olika tolkningar kring FRA-lagarna ledamoter,experter och medborgare emellan.
Idag sambloggar vi kring fråga 3, med vad jag antar olika vinklingar – jag har som vanligt ingen aning om vad de andra skriver.

Fråga 3 till ledamöterna löd:

Enligt Europakonventionen är det stor skillnad mellan ett brev skrivet på papper och ett elektroniskt brev?

Aktuell svarsstatisk:

Jag tycker faktiskt att det är märkligt att de två största partierna har så dålig svarsstatisk på en sådan här omdebatterad fråga. Eller märkligt – uselt är ordet.
Vad säger du? Är det skillnad på e-post och ett vanligt brev, och varför/varför inte?
Se de individuella ledamöternas svar på Riksdagssvar.se

I artikel 8, Europakonventionen hittar vi:

Artikel 8
1 Envar har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv sitt hem och sin korrespondens.

Skiljer man alltså på vilket medium som används? Borde man det?

Hur agerar våra myndigheter i övrigt? De registrerar det som inkommit som snigelpost eller e-post som offentlig handling. Man behandlar dem lika. Borde brevhemligheten gälla e-post?

If it walks like a duck and quacks like a duck, I would call it a ….?

Centrum för rättvisa länkar till två uppmärksammade fall från Europakonventionen som berör denna fråga.

Anders skriver om sin besvikelse med den dåliga svarsstatistiken.
Opassande skriver om lagskillnad och konsekvenser
Olof reflekterar

PS och som flera bloggare tipsat om redan..
Veckans ”måste läsa” är två artiklar ur sydsvenskan:

”Dörrarna stängs” – ANDERS R OLSSON
Per T Ohlsson – Är staten alltid god?

Riksdagssvar fråga/påstående 2

Några medborgare (mig inräknat) med skilda politiska värdegrunder bestämde sig för att ställa några enkla Ja/Nej/Vet inte frågor till de enskilda ledamöterna i FRA-frågan, se Riksdagssvar.se. Vi ville dels öppna för vidare dialog och debatt, och dels försöka förstå hur det kunnat bli så totalt olika tolkningar kring FRA-lagarna ledamoter,experter och medborgare emellan.
Idag sambloggar vi kring fråga 2, med vad jag antar olika vinklingar – jag har återigen ingen aning om vad de andra skriver.

Fråga 2:
Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får användas som sökbegrepp i FRAs databaser. Dessa personuppgifter får överföras till annat land.

Nja, det låter väl lite otroligt eller hur – liknande uppgifter skulle väl vara politisk sprängkraft! Tänk att enkelt kunna göra ett utsök ur en databas med: ge mig en lista på alla person som: av etniskt ursprung X, med i C, har något slags samröre med organisation AB, och har visat psykisk instabilitet osv osv
1 sekund senare har du en lista i handen.
Inte nog med det, du får dessutom byta information med andra länder. Vad DE gör med informationen i sin tur – not your responsibility.
Det skulle kunna få katastrofala konsekvenser för en individ. Exempelvis: Det är kanske inte lika ok att vara regimkritisk,homosexuell kommunist i Iran, som det är i Sverige.

Ok, men det här är inte lagligt, även om det är tekniskt genomförbart säger du nu. Eller?

Vad säger FRA’s egen PUL. I Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet


11 § Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.
Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

SAMT

Överföring av personuppgifter till andra länder

17 § Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är nödvändigt för verksamheten vid Försvarets radioanstalt.

Så, vad blir ditt svar på frågan/påståendet?

Se dina folkvaldas svar på riksdagssvar.se/

Många har skrivit kring denna fråga redan så jag har inte mycket att tillägga,
Rhodin säger..
Engström säger …
Newsmill debattartikel av flertalet akademiker och forskare

Intressant sidoreflektion att man använder ordet ras i en lagtext… jag trodde det begreppet var ganska dött.

Emma gjorde lite fin statistik på svarsfrekevenserna för fråga 2.Övrigt

Min reflektion kring fråga 1

Anders Widen om fråga 2
Anders har också reflekterat över det här från en annan vinkel. Läs!
Opassande om fråga 2
Objarni om fråga 2

Riksdagssvar fråga/påstående 1

Några medborgare (mig inräknat) med skilda politiska värdegrunder bestämde sig för att ställa några enkla Ja/Nej/Vet inte frågor till de enskilda ledamöterna i FRA-frågan, se Riksdagssvar.se. Vi ville dels öppna för vidare dialog och debatt, och dels försöka förstå hur det kunnat bli så totalt olika tolkningar kring FRA-lagarna ledamoter,experter och medborgare emellan.
Idag sambloggar vi kring fråga 1, med vad jag antar olika vinklingar – jag har ingen aning om vad de andra skriver.
Fråga 1 kan tyckas enkel, men tänk längre och djupare än så…

Den information som staten får tillgång till genom FRA-lagen kan användas för att bedriva åsiktsregistrering?

Först tittar vi på svarsfrekvens för frågan:
Statistik fråga 1 – 16:e november
Antal svarande
67/349

Antal svarande procent
19%

Bäst på detta är hittills MP och V, sämst ligger M och S till.

Vad ska man tolka våra ickesvar som?
Att man:
1. Inte kan svara på frågorna?
2. Inte vill uttala sig om känsliga frågor enskilt?
3. Ignorerar oss för att man är trött på frågan?
4. har tidsbrist?
5. Alla ovan?
6. Andra skäl?

Jag vet inte.. siffrorna får tala för sig själv.

Vi tittar på några förutsättningar som kan inverka på svaret till frågan:

Har det historiskt förekommit åsiktsregistrering i Sverige: Ja,åsiktsregistrering har förekommit kontinuerligt i Sverige. Kända incidenter är:
*Allmän avlyssning under andra världskriget utan riksdagens vetskap.
Svensk polis samarbetade med Gestapo och lämnade ut uppgifter om icke svenska medborgare till Tyskland.

– Inte för att de gjort något brottsligt, utan för att man inte ville störa de vänskapliga relationerna med Tyskland. Här finns tydliga paralleller till dagens situation, säger Wilhelm Agrell och syftar på Sveriges relationer med USA bland andra.

*Den Svenska underrättelseorganisationen IB, som även den existerade utan riksdagens vetskap, sysslade under 60- och 70-talet med olaglig åsiktsregistrering och avlyssning av misstänka kommunister. Verksamheten hade även pågått tidigare av andra organisationer. IB samarbetade bland annat med USA och Israel.

*SÄPO sysslade fram till 1998 med olaglig åsiktsregistrering. Registret innehöll uppgifter om över 100 000 Svenskar.

Är det tekniskt möjligt?

I det som är känt om den teknik som motsvarar den lag som träder i kraft 1 Januari 2009 finns extremt goda möjligheter ur en teknisk synvinkel att behandla data och bygga samband. Tillgången till all trafik , vilken sedan sållas i olika steg, med för allmänheten okända parametrar och variabler är ett faktum. Att lagra metadata och så kallad trafikdata kräver idag inte mycket utrymme.Man ska inte glömma att även vanlig information, såsom lagra e-post, inte kräver stora utrymmen om så önskas vid punktspaningar.


Vad gäller för FRA idag?

* FRA lagrar redan stora mängder information.

* FRA har en egen PUL.[(2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet; 2-7 §§ förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Mark Klamberg, doktorand i folkrättVi har också fått höra att FRA inte kommer att ägna sig åt registrering, exempelvis kan vi läsa i moderatledningens mail att ”FRA kommer varken att få övervaka eller registrerar privata angelägenheter.” FRA har en egen variant av personuppgiftslagen som anger att ”[v]id sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp”, det inhämtade materialet får bevaras i ”uppgiftssamlingar”, på vanlig svenska: register, och information ”får föras över till andra länder”.[8] I vilket syfte görs denna registrering och detta utbyte av information? Vilka länder utgör slutdestination för information om exempelvis sexualliv? Är det liberala Holland intresserad av denna information? USA, där homosexualitet kan leda till avsked inom exempelvis försvarsmakten? Muslimska länder, där samma sak kan sluta med döden? Vill vi ge FRA laglig rätt att ha tillgång till närmast all vår kommunikation där registrering och utbyte med andra länder kan ske


Lita på FRA?

Det får du avgöra själv. Vi är bara människor. Personligen har jag inom vårdjobb sett personal ”roat” sig med att läsa journaler – tveksamt naturligtvis. Inom telekom har jag sett personer läsa det och det andra – tveksamt naturligtvis.

VAD våra ledamöter svarat får du undersöka på Riksdagssvar.

Övrigt:
Jag tycker att en ledamot som ska ha plus är Sofia Arkelsten (m), som tog en personlig debatt med Thomas. ( Sedan har vi också fått mindre trevliga svar, men dessa får du läsa själv ).

Facit:
Det vore intressant och önskvärt om du som läser detta själv besvarade frågan, gärna med utlägg och kommentarer. Ange någon signatur, och inte bara ”anonym”.
Jag sparar mitt eget ”svar” än så länge.

PS .. är du ledamot och inte har svarat än så är det dags nu. Du har mailen.

Se vad de andra kring riksdagssvar.se skriver här:

Anders Widen

Opassande
Objarni

Andra närliggande diskussioner, reflektioner eller fakta kring åsiktsregistrering:
http://www.opponent.se/2008/11/rattssakerhet-ar-inte-nodvandigt-i-sverige/
http://www.alba.nu/artikel/artikel_utskrift.php?id=759
http://www.kommunistiskapartiet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=135
http://www.opponent.se/2008/10/datainspektionen-fra-lagrar-personuppgifter-for-alltid/
http://www.nat.nu/artikelarkiv/Artiklar%20andra/oavpartifar.html
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.3894879
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_75452.svd
http://www.zaramis.nu/blog/2008/09/26/den-nya-fra-lagen-ar-allt-nu-frid-och-frojd/
http://www.stoppa-storebror.se/sapo.htm
http://www.fria.nu/artikel/7651
http://www.kommunistiskapartiet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1187&Itemid=169
http://www.expressen.se/nyheter/1.1172727/polischefer-anmals-for-asiktsregistrering
http://annarkia.blogg.se/2008/july/utkast-nya-avslojanden.html
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=778995
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/33658-ny-avlyssning-av-sapo
http://www.fjardeinternationalen.se/blog/tag/asiktsregistrering/
http://online-pr.se/internetfilosofi/integritet-och-asiktsregistrering-ur-ett-foretagsperspektiv/
http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/08/fra-automatiserad-siktsregistrering.html