Stockholmsprogrammet – vägen till mer massövervakning?

Stockholmsprogrammet – informellt möte nästa vecka. En del bra, och en del frågetecken,
Bland annat

****
* Mer, och mer effektiv, ”data-mining”.

* Realtidstillgång till uppgifter om till exempel medborgarnas resor, bankaffärer, mobilpositioner, internetanvändning samt till fingeravtryck och porträtt.

* Effektiviserad övervakning genom aktiv insamling av enskilda medborgares elektroniska fotspår.

* EU-standardisering av övervakning.

* EU-harmonisering för att undanröja legala hinder för övervakning och avlyssning.

* Analys på EU-nivå av matrial från medlemsstaternas övervakning och massavlyssning.

* En utökad EU-byråkrati för övervakning, avlyssning och analys, kallad SitCen.

När ska kontrollivrandet sluta? Går det kanske att påverka innehållet i bra riktning?

Hos HAX hittar du mer info och en bra länksamling,
facebook finns ett event för den demonstration som kommer att hållas på
onsdag kl 17, humlegården , medverkande från blandade politiska partier.