ITP och etiska placeringar

Dags att välja ITP för många. Eftersom det inte var någon av placeringsvalen som skrev något direkt om etiska
 fonder i sin förvaltning (något för nästa gång?) skickade jag en förfrågan om detta till samtliga. Det är ju trevligt om man vet att pengarna investeras schysst. Här är svaren. Kanske hjälper de någon att välja. (Inte mig, jag tror jag singlar slant om detta;).
SEB TRYGG LIVDu kan läsa allt om ITP-valet och varför du ska välja SEB Trygg Liv samt vilka fonder du kan välja
på vår hemsida http://www.seb.se-Pension & försäkring-Pension från arbetsgivare.

NORDEA

Vi har tagit fram ett par länkar här som kan vara av intresse. Där står det lite om ansvarsfulla placeringar som ska genomsyra Nordeas samtliga fonder. Detta gäller alltså bara de fonder som vi själva förvaltar och de externa som vi tagit in.Hoppas detta är svar på dina frågor.

https://intservices.sed1.root4.net/portal/internalportal/appmanager/nordeaportal/desktop/Content/Notes/intranet/homepage/Home7053.nsf/Released/a102b1041a91fc01c125750d0045462a?OpenDocument&language=se&linkCount=1

https://intservices.sed1.root4.net/portal/internalportal/appmanager/nordeaportal/desktop/Content/Notes/intranet/homepage/Home7053.nsf/Released/4afdfaa95cd1273ec12577280051ccd4?OpenDocument&language=se&linkCount=5

https://intservices.sed1.root4.net/portal/internalportal/appmanager/nordeaportal/desktop/Content/Notes/intranet/homepage/Home7053.nsf/Released/a6ec699c86f4e147c12577210034fca9?OpenDocument&language=se&linkCount=6

https://intservices.sed1.root4.net/portal/internalportal/appmanager/nordeaportal/desktop/Content/Notes/intranet/homepage/Home7053.nsf/Released/149daff7b897b284c12573980034d847?OpenDocument&language=se&linkCount=8

 

DANICA
Danica har inga ”etiska” fonder i sortimentet. Det innebär dock inte att vi är oetiska utan vi försöker att hålla en god etik
i allt vi gör. Danica Pension följer Danske Bank-koncernens policy för ansvarsfulla investeringar (SRI). Syftet med policyn
är att försäkra oss om att våra kunders investeringar inte finns i företag som bryter mot internationella konventioner vad
gäller mänskliga rättigheter, vapen, arbetsrätt, miljö och korruption. Policyn omfattar de produkter som vi är ansvariga för att förvalta.
På Danica Pension tror vi att ett ansvarsfullt arbetssätt är en förutsättning för ett långsiktigt värdeskapande. Därför rimmar SRI-policyn

väl med vårt mål att generera bästa möjliga avkastning för våra kunder. SRI-policyn används även i urvalsprocessen av våra externa fonder.
ALECTA
Här kan du läsa mer om våran etiskapolicy:
http://www.alecta.se/Om-Alecta/Detta-ar-Alecta/Etikpolicy/
SKANDIA LIV

Du kan endast välja Skandia Liv och inte fondförvaltning där du väljer dina egna fonder. Skandia Liv är traditionellförvaltning och då är det Skandia Livs kapitalförvaltning som tar ansvar för hur dina pengar ska förvaltas för att växa på bästa sätt.

För att läsa mer om den förvaltningen kan du gå in på www.skandia.se

HANDELSBANKEN
Hej!Tack för ditt mail. För att kunna vidarebefordra ditt mail till rätt instans eller till rätt kontor så behöver vi mer information, till exempel din adress, ortens namn eller namnet på det område du bor i om det är en storstad.

AMF
Vi har inga etiska fonder, däremot har vi tagit fram riktlinjer för hur vi tänker när kring de bolag vi placerar pengar i. De här riktlinjerna utgår vi från i vår förvaltningsfilosofi.Vid vår bedömning genomförs en helhetsbedömning av företagets verksamhet. Grundregeln är att undvika placeringar i verksamheter som strider mot de värderingar som Sverige som land gett uttryck för genom lag eller undertecknande av internationella konventioner.

Fondbolaget försvarar därför principerna i FN:s Global Compact, OECD: s riktlinjer för multinationella företag, Ottawa-konventionen, Kemvapenkon-ventionen, Konventionen om förbud mot biologiska vapen, Icke spridningsfördraget och Konventionen mot klustervapen.

Hör gärna av dig på nytt igen ifall du har fler frågor eller upplever att något är oklart.