Varför vill inte de folkvalda granska FRA?

På newsmill finns idag en artikel som tar problematiken kring FRA. Problematik som borde vara löst innan slutliga röstningen den 14:e oktober. Det finns fortfarande en chans att kritikerna kan fälla FRA, genom att kvitta, eller rösta på oppositionen – vilket skulle ge alla en chans att lösa de kvarstående problemen.

Centern verkar vara de enda öppna förespråkarna, men är det en bra debatt?
*Staffan Danielsson (läs mer hos Frendo)) svarar på några frågor (men undviker de känsliga, läs kommentarerna)
*Stefan Tornberg kallar kritiker sekteristiska – (och svarar rätt märkligt på frågorna,läs kommentarerna)

Blir man övertygad av dessa inlägg?… döm själv..

Bloggväggen om FRA2.1:

Tack Olof!

JL, Badlands Hyena, Calandrella, ME, Gun, SB, F&T, HAX, EHT, IDG, CS, MMK, PA, SvD, KB, DN, Sossar mot Storebror, Gun2, Blå Borgen, Klamberg, Adam, Apelsineld, Josh, Lake, Linander, Tomas sida, Olofb, Scaber Nestor, Stoppa FRA-lagen.nu, Newsmill, Farmorgun i Norrtälje, Mitt i steget, Rick Falkvinge (PP), Mark Klamberg, Mark Klamberg, HAX, HAX, Scaber Nestor, Scaber Nestor, Christian Valtersson, Liberal och långsint…, Niklas Frykman, Sebastian Hallén, Mathias Sundin, opassande, Tankar från rooten, annarkia, SvD, DN, DN, Per pladdrar på, Anders Widén, Sagor från Livbåten, Svensson, projO’s/gothbarbie’s, Seved Monke, Scaber Nestor, XOR, Calandrella2, Scaber Nestor2, Mitt i steget, Farmorgun2, opassande2, Sagor från livbåten, opassande3, Stefan Tornberg (c), Blågrön röra

Taggar: , , ,

Riksdagssvar fråga 5

Några medborgare (mig inräknat) med skilda politiska värdegrunder bestämde sig för att ställa några enkla Ja/Nej/Vet inte frågor till de enskilda ledamöterna i FRA-frågan, se Riksdagssvar. Vi ville dels öppna för vidare dialog och debatt, och dels försöka förstå hur det kunnat bli så totalt olika tolkningar kring FRA-lagarna ledamoter,experter och medborgare emellan. Dags för sista frågan.

Angående fråga 5 i riksdagssvar: Tillgänglig information visar att vi idag är utsatta för allvarliga hot och att vi får ett nödvändigt skydd mot dessa genom att spana på all elektronisk kommunikation som passerar landets gränser.

Svarsstatistik:

Ja,jag letar runt i debatterna för kunna hitta något. Flera ledamoter har ju svarat ja, så något borde det finnas. Hoten som nämnts har varit Ryssland, ekonomisk brottslighet och terrorism.

Men när man tittar närmare så finns inga några källor till detta förutom uttalanden eller den motionen i sig – som inte redovisar några sådana källor.Inget. Nada! Tomt. Borde det inte finnas några dokument eller rapporter som redovisade effektivitet för detta? Har endast ledamöterna fått se de presumtiva hemliga dokument som påvisar detta. För de finns inte för allmänheten.

Allt jag hittar är några experter och tunga namn som pekar på att datamining är ineffektivt mot terrorism.
En del riktigt tunga namn faktiskt
Kan det vara så … att … man … bara litade på vad partiledningen sa…
Annars räcker det med en rapport? Bara ett välriktat underlag som motsäger det jag hittat och visar på lagarnas effektivitet skulle räcka – att proportionaliteten är rimlig. för lag

Opassande här
Anders Widen här

Reinfeldt säger inget alls om FRA,IPRED eller datalagring överhuvudtaget. Bunkern?

Riksdagssvar fråga 4 samt Klamberg + Åkesson debatt och lite om magkänsla

Inget specifikt nytt på debatten mellan Klamberg + Åkesson idag direkt..
En bra debatt, men den som läst argumenten från båda håll vet vad som sägs – det mesta har sagts och vridits på.
Klamberg visar på bristerna – Ingvar säger ”lita på mig o oss” samt ”andra länder gör det”-
och det är väl det en del handlar om..
Det var en hel del prat om magkänsla, och historik. Det har nog framgått vad min magkänsla säger…. Proportionerna är orimliga. Även om det säkert är lattjo lajbans att sitta och bygga samt söka fram sammanband, och knäcka krypton et al.. Det måste gå att bedriva underrättelsetjänst utan att konstant scanna all vår gränsöverskridande kommunikation efter vissa parametrar. Den fullt berättigade kritiken kvarstår – men det är främst våra politiker vi ska angripa i detta.

Kanske missade jag något intressant efteråt- jag var för trött för att stanna på eftersnack efter en lång dag.
Klamberg skriver mer här – han var även på den debatt TU hade idag.
Det är en låst position – Det måste in något nytt i debatten för att det ska ta fart.
Det hela är egentligen ganska enkelt:
Antagligen tycker man att det är ok med förfarandet ”Ta all kommunikation och sök i den” eller så funderar man om det är den enda lösningen. På vilket problem frågar vi igen och igen? – Det yttre hoten säger man. Igen och igen. Samma problem som i IPRED: rättfärdigar syftet metoden politikerna använder ?

Intressant är att man faktiskt börjar känna igen en hel del folk som är insatta i frågorna (Tjena Mark, Jens, Erik, Magnus 🙂

Lite om riksdagssvar:
Några medborgare (mig inräknat) med skilda politiska värdegrunder bestämde sig för att ställa några enkla Ja/Nej/Vet inte frågor till de enskilda ledamöterna i FRA-frågan, se Riksdagssvar.se. Vi ville dels öppna för vidare dialog och debatt, och dels försöka förstå hur det kunnat bli så totalt olika tolkningar kring FRA-lagarna ledamoter,experter och medborgare emellan.

Angående fråga 4 i riksdagssvar: Denna undersökning genomförs med hjälp av en dator placerad utanför Sveriges gränser. Om den s.k. FRA-lagen varit i kraft hade dina svar automatiskt överförts till en statlig myndighet.

Inte din trafik väl?
FRA säger att de bara lyssnar på trafik över landets gränser. Vad gör din trafik just nu… just det, du surfar till en sida i ett annat land. Var går dina mail -just det, mellan olika routrar i olika länder. osv…

Svarstatistiken visar återigen att de två största ligger långt efter.
Intressant att man samtidigt säger sig vilja efterapa Obama-metoden.


Olof skriver om fråga 4 här.
Opassande här

Riksdagssvar fråga/påstående 3

Några medborgare (mig inräknat) med skilda politiska värdegrunder bestämde sig för att ställa några enkla Ja/Nej/Vet inte frågor till de enskilda ledamöterna i FRA-frågan, se Riksdagssvar.se. Vi ville dels öppna för vidare dialog och debatt, och dels försöka förstå hur det kunnat bli så totalt olika tolkningar kring FRA-lagarna ledamoter,experter och medborgare emellan.
Idag sambloggar vi kring fråga 3, med vad jag antar olika vinklingar – jag har som vanligt ingen aning om vad de andra skriver.

Fråga 3 till ledamöterna löd:

Enligt Europakonventionen är det stor skillnad mellan ett brev skrivet på papper och ett elektroniskt brev?

Aktuell svarsstatisk:

Jag tycker faktiskt att det är märkligt att de två största partierna har så dålig svarsstatisk på en sådan här omdebatterad fråga. Eller märkligt – uselt är ordet.
Vad säger du? Är det skillnad på e-post och ett vanligt brev, och varför/varför inte?
Se de individuella ledamöternas svar på Riksdagssvar.se

I artikel 8, Europakonventionen hittar vi:

Artikel 8
1 Envar har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv sitt hem och sin korrespondens.

Skiljer man alltså på vilket medium som används? Borde man det?

Hur agerar våra myndigheter i övrigt? De registrerar det som inkommit som snigelpost eller e-post som offentlig handling. Man behandlar dem lika. Borde brevhemligheten gälla e-post?

If it walks like a duck and quacks like a duck, I would call it a ….?

Centrum för rättvisa länkar till två uppmärksammade fall från Europakonventionen som berör denna fråga.

Anders skriver om sin besvikelse med den dåliga svarsstatistiken.
Opassande skriver om lagskillnad och konsekvenser
Olof reflekterar

PS och som flera bloggare tipsat om redan..
Veckans ”måste läsa” är två artiklar ur sydsvenskan:

”Dörrarna stängs” – ANDERS R OLSSON
Per T Ohlsson – Är staten alltid god?

Riksdagssvar fråga/påstående 2

Några medborgare (mig inräknat) med skilda politiska värdegrunder bestämde sig för att ställa några enkla Ja/Nej/Vet inte frågor till de enskilda ledamöterna i FRA-frågan, se Riksdagssvar.se. Vi ville dels öppna för vidare dialog och debatt, och dels försöka förstå hur det kunnat bli så totalt olika tolkningar kring FRA-lagarna ledamoter,experter och medborgare emellan.
Idag sambloggar vi kring fråga 2, med vad jag antar olika vinklingar – jag har återigen ingen aning om vad de andra skriver.

Fråga 2:
Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får användas som sökbegrepp i FRAs databaser. Dessa personuppgifter får överföras till annat land.

Nja, det låter väl lite otroligt eller hur – liknande uppgifter skulle väl vara politisk sprängkraft! Tänk att enkelt kunna göra ett utsök ur en databas med: ge mig en lista på alla person som: av etniskt ursprung X, med i C, har något slags samröre med organisation AB, och har visat psykisk instabilitet osv osv
1 sekund senare har du en lista i handen.
Inte nog med det, du får dessutom byta information med andra länder. Vad DE gör med informationen i sin tur – not your responsibility.
Det skulle kunna få katastrofala konsekvenser för en individ. Exempelvis: Det är kanske inte lika ok att vara regimkritisk,homosexuell kommunist i Iran, som det är i Sverige.

Ok, men det här är inte lagligt, även om det är tekniskt genomförbart säger du nu. Eller?

Vad säger FRA’s egen PUL. I Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet


11 § Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.
Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

SAMT

Överföring av personuppgifter till andra länder

17 § Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är nödvändigt för verksamheten vid Försvarets radioanstalt.

Så, vad blir ditt svar på frågan/påståendet?

Se dina folkvaldas svar på riksdagssvar.se/

Många har skrivit kring denna fråga redan så jag har inte mycket att tillägga,
Rhodin säger..
Engström säger …
Newsmill debattartikel av flertalet akademiker och forskare

Intressant sidoreflektion att man använder ordet ras i en lagtext… jag trodde det begreppet var ganska dött.

Emma gjorde lite fin statistik på svarsfrekevenserna för fråga 2.Övrigt

Min reflektion kring fråga 1

Anders Widen om fråga 2
Anders har också reflekterat över det här från en annan vinkel. Läs!
Opassande om fråga 2
Objarni om fråga 2

David, rädd…

Det skulle handla om att det är roligt när gamla (nerd – jag vet att du läser detta:)kollegor dyker upp på jobbet, och lite synpunkter om fördelar/nackdelar med Google Chrome. Fast när jag läser vissa andra inlägg så blir jag lite smått trött, och måste skriva om det istället.

Regel:

På akademiska utbildningar får man lära sig att hänvisa till fakta om det ska ligga substans i något man påstår.Det är en självklarhet för att styrka en hypotes, d.v.s man antar att något är på ett visst sätt, och kan sedan bevisa/motbevisa detta m.h.a studier och fakta. Inte David inte..

Davids hypotes är ”Svenskarna är rädda för FRA-lagen, och därför vill man inte ha den” och gör sedan ett inlägg med många påståenden, men inte en enda faktahänvisning.

”. Vi svenskar är livrädda för det mesta, men vi blir också kränkta för allt. ”.

Studier, källor till detta påstående? Menar David sin närmsta krets här, eller vad? Sina patienter? Vart är de rädda Svenskarna som är rädd för det mesta? Generaliserar David alltid åsikter utan att ha belägg för dem?

”..Stora delar av FRA-motståndet handlar därmed om rena fantasier, som gör oss så paralyserade att vi får svårt att ta till oss fakta*”

Detta måste menas i David’s personliga fantasier eftersom FRA-lagen dömts ut av många skilda experter, här kommer några länkar för David att sätta sig in i.Juridiskt här (och här), Tekniskt här- (Patrik Fälström, IT-rådgivare åt regeringen),Integritetsmässigt här – (Anders Wik, f.d Säpochef) och effektivitetsmässigt här (Magnus Norell, Fil. Dr. Terrorforskare på FOI.Vill David ha fler så finns det massor. Det handlar inte om rädsla i analyserna de gjort,däremot anser man antingen att lagen brister, eller att proportionen av lagen (massavlyssning) är mycket fel.

”Anledningen till att rädslan för att vår integritet ska kränkas gör oss så skräckslagna, är helt enkelt att vi fasar för att staten ska plocka fram all skit som gömmer sig under vår…
Så ta det lugnt Medelsvensson, det är inte dig de är ute efter!”

Här säger David alltså att om du har ”rent mjöl i påsen” har du inget att frukta och jag börjar fundera på om han suttit inlåst utan mediakommunikation de senaste månaderna. Käre David, integritet är en mänsklig rättighet, och du kan läsa lite här om detta.

Nej, David, läs på lite fakta inför nästa inlägg du gör,..men du kanske är rädd för det?

Oskar Swartz skriver dagens nedräkning

McCarthyismen gör nya framsteg

Talare:

För dig som har saknat McCarthyismen, nu ska jag glädja dig ordentligt. Vi har satt en annan stämpel på den bara, och den är tillbaka i full kraft: Terrorism och paranoia! Med den stämpeln kan vi rättfärdiga det mesta och ändå kalla det en demokrati. Ändamålen helgar alltid medlen förstås. Är det någon som hävdar annat?
Det har inte förstått!! De kanske är pedofiler! In med fler lagar för det goda syftets skull. Folk förstår att de behövs, även om de är demokratividriga och integritetskränkande. Lagra uppgifter om folks kontakter och vanor. De som bloggar lobbar ju, och dessutom.. äh, va fan, registrera dem för tusan. Censurera internet för Svenskarna,annars tjänar vi inte pengar på dem. Stäng av nätet för folk på bara misstanken om att har laddat något fel, för det är klart ISP och privata lobbyorganisationer ska ha polisutövande.Sök igenom MP3-spelare och datorer, förresten, beslagta dem. Det finns inga vägar utom en och det är den enda vägen!! FULL KONTROLL så att våra medborgare kan sova lugnt och tycka vad dom vill i vårat demokratiska samhälle.Va, var det någon som tyckte något? Ok, bra, tänkte det, för det hade jag isåfall noterat innan du visste om det ens.

Om du tycker jag låter lite överdriven angående något så titta över de
lagar som just nu är under implementering, eller på förslag hos t.ex. HAX eller opassande

Man kan alltså fundera på om många av politikerna är lallande idioter, ditsatta med en längtan att ta bort det som skapar en demokratis grunder.Tittar man på exemplen ovan, så kan man tro det. Självklart är det inte så, men jag tror att det är dags för folk att intressera sig politiskt igen.Ovanstående förslag är säkert inte tänkta att vara så groteska som den samlade bilden ger, utan har vandrat från instans till instans, där man har missat dels den totala bilden, dels inte varit så insatta i tekniska och demokratiska konsekvenser. Och ibland haft ett intresse utifrån som tryckt lite extra ….

Idag kan man debattera med varandra direkt, genom mail, genom bloggar.Det vinner alla sidor på, dels överlag, dels både den enskilde politikern och den enskilde väljaren.

Några har insett det och vinner på att visa sin förståelse för viktiga grundprinciper och att kunna använda medium till sin fördel.Karl Sigfrid och många fler. Andra når nya bottnar i väljarförakt, och kanske borde gå både en demokrati och en charmkurs till, innan de släpps lös på den politiska mattan.(Vissa försöker ta politiska poäng på mördade barn…vedervärdigt),andra anser att de som inte tycker lika är efter.., eller är bara naiva..

Men för att knyta ihop detta med McCarthy… Så varför har inte Regeringen frågat experterna vad som vore en vettig lösning mot yttre hot. Inte är det FRA-lagen säger experterna.

Magnus Norell, FOI, Terrorexpert, pratar sunt om terrorism, och sågar FRA-lagen.

Bruce Schneier, en världens mest ansedda säkerhetsexperter förklarar varför massövervakningslagar är verkningslösa

+ alla andra experter som uttalat sig mot.
och alla andra såklart

Man undrar när Regeringen släpper prestigen. Fel gör vi alla, det är mänskligt…..att vara obstinat är fan inte lika charmigt. Att något så lätt ska vara så svårt…