Installera Oracle Java JDK 7 i Ubuntu

Om man till exempel vill prova JavaFX 2.0 behöver man för tillfället installera en fräschare JDK än den 1.7 Open JDK som ingår i Ubuntu. Det kan vara lite lurigt att hämta senaste Oracle-versionen (i skrivande stund 1.7. u2) då Oracle inte bjuder på ett färdigt .deb paket. Fear not, det finns en PPA som fixar jobbet åt dig! Kör följande i terminalen:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java 
sudo apt-get update sudo mkdir -p /usr/lib/mozilla/plugins #bara i fall att
 sudo apt-get install oracle-jdk7-installer 
Vill du sedan avinstallera Oracle JDK kör du: 
sudo apt-get remove oracle-jdk7-installer
Glöm inte att ändra vilken version av JVM du ska använda som
 default (update-alternatives osv) 
 

Välj Java JVM version i Ubuntu

Ibland har man behovet av att ha flera Java JVM:er installerade, till exempel om man vill ha Oracle och en gammal SUN-JVM installerad. För att snabbt byta mellan dessa, använd kommandona:

sudo update-alternatives –config java
sudo update-alternatives –config javac

i terminalen. De visar en lista på vilka JVM: som är installerade, samt låter dig välja vilken du vill använda för tillfället.