Vad är I2P

p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { }

Alltmer som sidor blockeras, personlig information lagras, email avscannas, och digitala spår sätts över hela nätet finns det hos journalister, bloggare, uppgiftslämnare och andra ett behov att kunna kommunicera eller inhämta information anonymt. Det gäller framför allt i repressiva länder som Kina, Iran osv. Men man kan också se det som respons på de oproportionella avlyssnings och traffiklagringslagar som tillkommit på Internet de senaste åren. Eftersom kreativitet hör till människans innersta väsen, så finns det också en del ganska lättanvända metoder och verktyg för att hålla sig lite mer skyddad på Internet. Ett av dem är Tor som jag skrev om tidigare, men
det finns också en likvärdig tjänst kallad I2P.
I2P kan sägas vara ett Internet som ligger ovan på det vanliga Internet. Det är krypterat och anonymt. Till skillnad från Tor är det också avsett för tyngre belastning som t.ex. torrenttrafik och liknande. Likt Tor går det att komma ut på vanliga Internet – men huvudtanken är att man huvudsakligen huserar på I2P nätet. Till I2p finns det mailservrar, torrentklienter, ircklienter och mer. I2p arbetar bland annat tillsammans med Pegasus-projektet som fokuserar b.la på mänskliga rättigheter i Nord-Korea. I2P har också boten på en del andra TOR-Problem.
Så varför skulle man då använda I2P som vanlig användare? Ja, man hjälpa andra som verkligen behöver nå Internet genom att bygga ut I2P-nätverket. Ungefär som Skype så har man en klient igång på sin dator, vilken slussar I2P-trafik till andra datorer. Varenda nod hjälper till att snabba upp det befintliga I2P-nätverket. I2P känns lite modernare än Tor i sitt upplägg och problemet med Tors-exitnoder försvinner ju helt
I2P tar du hem här, och en bra guide hittar du här.

Säkra upp din dator!

För ett tag sedan höll jag undervisning i praktisk datasäkerhet.
I samband med det rafsades det ihop några blandade säkerhetsartiklar. Eftersom jag också ofta får förfrågningar kring datasäkerhet, så har jag nu städat upp lite i dem.
Så, här är ett överblickligt,sammandragande kompendium, för den som vill lära sig om praktisk datasäkerhet. Det innehåller kort om alltifrån brandväggar till krypterad filldelning.
Materialet är hämtat från flera källor, men framför allt EFF samt frapedia(där jag även laddat upp materialet). Påpeka gärna fel, och vad som kan göras bättre eller tydligare till nästa version.
Ladda ner från rutan nedan.

Apropå det, Läste nyligen igenom IVA-rapporterna kring Sverige som IT-nation – bland annat föreslås att IT-säkerhet borde vara ett obligatorium i undervisningen – jag instämmer.

Edit – ny version uppladdad