Tor on my Raspberry PI

The other week i got my cute little RaspberryPI.  Amongst the different projects i tried (it’s very nice to just have a set of SD-cards ready for this), i wanted a silent, small,low power Tor-relay.

Yey, I already had a Tor-relay, on an old Atompowered Asus EEE, with a broken flatscreen and a non-working keyboard. Works, but starting to reach it’s end-of-life. I read somewhere that the Raspberry PI can handle about 6 MBytes/Sec and that’s more than enough for me.

Well, the setup was really,really easy, here’s how to do it:

* Follow this guide for the basic Tor-install

Now, if you want a gui/monitor for Tor, there’s 2 ways to go. If you’re planning to run X, install Vidalia. Otherwise (or if you want something more lightweight) go for Tor-arm. My recomendation is that you install them both.

Installing arm

sudo apt-get install tor-arm

and that’s about it. Run it after you have started the Tor-process. You may need to have set the password for connectiong to Tor before this (/etc/tor/torrc)

screenshot_page1

Installing Vidalia

do

sudo apt-get install vidalia

  • you might have to change some folder permissions, check the vidalia message log from the vidaliaGUI, it’ll tell you.
  • Also, don’t forget to change the pathway to the config file in vidalia, so that it uses the same config as your original TOR install. ( /etc/tor/torrc).

And don’t forget to open the ports ORPort and DirPort (default 9001, 9030) in your firewall. And maybe do some portforwarding to your Raspberry in your router.

I’m very happy with my litte silent, low power-consumption,cheap Tor-relay. Working for freedom 24/7. After about one day i have the 50-80% cpu usage, and average of 2.1 MB/S down 2.5 MB/s up. No X started.

IMAG0517

Next, i’ll try to setup another one with I2P on it.

 

 

Vad är I2P

p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { }

Alltmer som sidor blockeras, personlig information lagras, email avscannas, och digitala spår sätts över hela nätet finns det hos journalister, bloggare, uppgiftslämnare och andra ett behov att kunna kommunicera eller inhämta information anonymt. Det gäller framför allt i repressiva länder som Kina, Iran osv. Men man kan också se det som respons på de oproportionella avlyssnings och traffiklagringslagar som tillkommit på Internet de senaste åren. Eftersom kreativitet hör till människans innersta väsen, så finns det också en del ganska lättanvända metoder och verktyg för att hålla sig lite mer skyddad på Internet. Ett av dem är Tor som jag skrev om tidigare, men
det finns också en likvärdig tjänst kallad I2P.
I2P kan sägas vara ett Internet som ligger ovan på det vanliga Internet. Det är krypterat och anonymt. Till skillnad från Tor är det också avsett för tyngre belastning som t.ex. torrenttrafik och liknande. Likt Tor går det att komma ut på vanliga Internet – men huvudtanken är att man huvudsakligen huserar på I2P nätet. Till I2p finns det mailservrar, torrentklienter, ircklienter och mer. I2p arbetar bland annat tillsammans med Pegasus-projektet som fokuserar b.la på mänskliga rättigheter i Nord-Korea. I2P har också boten på en del andra TOR-Problem.
Så varför skulle man då använda I2P som vanlig användare? Ja, man hjälpa andra som verkligen behöver nå Internet genom att bygga ut I2P-nätverket. Ungefär som Skype så har man en klient igång på sin dator, vilken slussar I2P-trafik till andra datorer. Varenda nod hjälper till att snabba upp det befintliga I2P-nätverket. I2P känns lite modernare än Tor i sitt upplägg och problemet med Tors-exitnoder försvinner ju helt
I2P tar du hem här, och en bra guide hittar du här.

Lite om Tor

p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { }

Alltmer som webbsidor blockeras, personlig information lagras, email avscannas, och digitala spår lagras på Internet finns det hos journalister, bloggare, uppgiftslämnare och andra ett behov att kunna kommunicera eller inhämta information anonymt. Det gäller kanske framför allt i repressiva länder som Kina, Iran osv,. En stat som bestämmer vad medborgarna får titta på för sidor, eller söka för information är en stängd stat. Men, idag finns en uppsjö av ganska lättanvända metoder och verktyg för skydda dessa.Ett av dem är Tor.
Tor gör specifikt att användaren kan komma åt webbsidor anonymt, men visst, det går även att skicka annan trafik genom Tor.
Så varför skulle man då använda Tor som vanlig användare? Ja, man hjälpa andra som verkligen behöver nå Internet genom att slussa Tor-trafik vidare. Det kallas att man agerar relay eller bridgerelay. Ungefär som Skype fungerar.
Tor fungerar enkelt beskrivet så att all trafik från användare till mottagare krypterat ”studsar” mellan olika datorer, för att vid en slutstation avkrypteras och nå webbsidan man ville åt, etc.
Slutstationen är en server någonstans i världen. När man installerat Tor medföljer modulen Tor-button till Firefox, och där kan man enkelt slå av/på Tor.
Det finns också färdiga virtuella maskiner med mera som är direkt körklara att hämta om man föredrar det!
Tor fungerar på GNU/Linux, Mac och Windows.
Att tänka på:
*Om du inte vill slussa ”ut” trafik sfrån ditt eget IP se till att all exitdelning är avstängd. Länk.
Eller agera bridgerelay istället.
*Vissa Tor-exitnoder har använts för att sniffa trafik och gör det säkerligen nu med. Läs: skicka inte okrypterat över Tor.
*Tor är ett hjälpmedel för anonymitet, men ger knappast 100% skydd.
Just ja, En intressant sak är att IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) i sin rapport för IT-visioner 2015 tyckte att staten med forskningspengar borde stödja Tor. ” Statliga eller kommunala investeringar i anonymiseringsteknik, användning av Tor (se tor.eff.org eller andra privacy enhancing technologies ….. Grundläget i tekniska system ska garantera eller stödja en hög integritetsnivå, till
exempel att som standard ska ett system garantera och stödja möjligheter för användaren att
vara anonym.”

Tor och yttrandefrihet i Iran

Jag stödjer yttrandefrihet, och Internet som ett demokratiskt medium. Under senaste årets debatt har jag i diskussioner försvarat rätten att vara anonym, att ha meddelarskydd. Vissa politiker har hävdat att Internet är ett problem, och att man ska censurera, kontrollera, förbjuda anonymitet, bygga ramverk för avlyssning med mera. Istället för att se det som en möjlighet.

Kanske kan situtation i Iran just nu få även fler Svenssons och politiker att fatta
varför det är viktigt att det finns en fri och öppen struktur som medborgare kan nyttja, allra helst i kristider. En struktur där man inte bygger upp ramverk för att enkelt kunna kontrollera och stänga av flödet. Precis som i verkliga livet. En struktur, där man kan vara anonym till viss del. Precis som i verkliga livet.
Observera att jag inte lägger någon värdering i vad som pågår i Iran, annat än yttrandefrihetsaspekterna, och rätten att kommunicera, då övrigt är utanför mitt område.

Men, jag vill poängtera, att vissa politiker har uttalat sig om att Internet,och delning av information bara är en hemsk källa till terrorism, barnporr och knark. Säg det till folket i Iran som sätter SINA LIV på spel genom att surfa, twittra, dela information med mera – och MÅSTE göra det anonymt och skyddat för att inte tystas. För alltid.
.

Ett exempel för dem att kommunicera i Iran kan vara att de skickar sin trafik genom TOR, vilken krypterar och anonymiserar webbtrafiken. Det går också att själv sätta upp en TOR-server för att vidarebefodra trafik om man vill.

IVA(Ingenjörsvetenskapsakademin) föreslår i sin rapport för 2015 att staten med forskningspengar borde stödja TOR.
” Statliga eller kommunala
investeringar i anonymiseringsteknik, användning
av Tor (se tor.eff.org eller andra privacy enhancing
technologies ….. Grundläget i tekniska system ska
garantera eller stödja en hög integritetsnivå, till
exempel att som standard ska ett system garantera
och stödja möjligheter för användaren att
vara anonym.”

Installera TOR på Windows
Sätta upp en TOR-nod som vidarebefodrar trafik

Nästa gång jag hör någon säga något vagt om ”jag har inget att dölja” i någon sådan digital diskussion kommer jag allvarligt överväga att banka bland annat IVA-rapporterna i huvudet på dem – i hårdkopia.

Länkar
Irans leaders fight Internet
SVD,SVD, DN
Expressen, Expressen., Aftonbladet,Newsmill, idg
SVD

EDIT
Samma sak i Kina, IDG, DN