Internetpionjärer kräver nätneutralitet

i ett öppet brev till FCC. Debatten går varm på andra sidan atlanten.
Vi ser det också här, men tyvärr inte bara för.. I en artikel i IDG pratar sig flertalet företag varma till varför man inte ska ha detta. Jag tror det är första gången jag inte håller med Paf i en fråga.

Läs mer hos Scaber

Telekompaketet och Nätneutraliteten – Förlikning

28 September börjar förhandlingarna, alltså under Sveriges EU-ordförandeskap. Tycker du som FCC i USA att det ska vara ett öppet Internet där användaren bestämmer vilken sida som besöks, vilket program som används osv. Skriv på insamlingen. Kontakta någon av de inblandade MEP:arna. Ingen annan för fram just din talan.
EU Open Internet, namninsamling.

Lista på MEP:ar som sitter i telekompaketsförlikningen.

Vad är nätneutralitet?

I samband med telekompaketetet har vikten av nätneutralitet blivt aktuell igen. Frågan har legat och bubblat i diskussioner kring bredbandsöar och andra tjänster. Ett Internet som kabel-tv har det sagts:
Vad är då nätneutralitet? Enligt Norges post och telestyrelse är det:

Principles of network neutrality:
1. Internet users are entitled to an Internet connection with a predefined capacity and
quality

2. Internet users are entitled to an Internet connection that enables them to
– send and receive content of their choice
– use services and run applications of their choice
– connect hardware and use software of their choice that do not harm the network.

3. Internet users are entitled to an Internet connection that is free of discrimination with
regard to type of application, service or content or based on sender or receiver
address

Inte så konstigt va? Tvärtom, det ligger bra i linje med hur vi ser på exempelvis andra grundläggande kommunikationsmedel och samhällsmedel som traditionell telefon och nyheter.

Vad sade Obama då?

I am a strong supporter of net neutrality,” said Obama. ”What you’ve been seeing is some lobbying that says [Internet providers] should be able to be gatekeepers and able to charge different rates to different websites…so you could get much better quality from the Fox News site and you’d be getting rotten service from the mom and pop sites. And that I think destroys one of the best things about the Internet — which is that there is this incredible equality there…as president I’m going to make sure that is the principle that my FCC commissioners are applying as we move forward.”

Samma syn här. Nätneutralitet är viktigt, Internet hade inte varit det Internet vi känner utan det.

Vad säger då Sverige? Det finns en promemoria hos PTS.
Här sägs

En Internetoperatör skulle tekniskt enkelt kunna begränsa tillgången till innehålls-tjänster exempelvis genom att kontrollera prestanda och tillgänglighet till vissa Internetsidor (såsom Google) eller ta extra betalt för prestanda till vissa tjänster (t.ex. Skype).

genom att ge viss QoS.

samt

EU-kommissionen har i översynen av regelverket för elektronisk kommunikation berört frågan om det finns anledning att införa krav på nätneutralitet i EU-regelverket men gjort bedömningen att det inte finns något behov av att införa sådana bestämmelser.

I PTS rapport står vidare

I 6 kap. 17 § LEK finns bestämmelser om hur ett meddelande som är under transport får behandlas. Meddelanden under transport har åtnjutit ett förhållandevis högt skydd i svensk lagstiftning. Enligt LEK får endast berörda användare behandla ett elektroniskt meddelande så länge det överförs med en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst eller över ett allmänt kommunikationsnät. Några särskilda situationer utgör undantag från denna regel, bland annat automatisk lagring som är nödvändig för överföringen (såsom cachning eller buffering). Behandling av annan än berörda användare är även tillåten så länge någon av de berörda användarna har samtyckt till behandlingen. Av detta följer att olika former av filtrering av kommunikation, exempelvis för att förhindra viss typ av kommunikation (t.ex. Skype), endast torde vara tillåten om något av undantagen är tillämpliga eller om användaren
lämnat sitt samtycke.

Vi har alltså en typ av nätneutralitet,, eller? Om bara konkurensen får sköta det?

I Sverige är det en mindre del av befolkningen som saknar eller bedöms komma att sakna möjlighet att byta till en eller flera andra bredbandsoperatörer. Ur ett nationellt perspektiv talar detta – tillsammans med frånvaron av rapporterad trafikdiskriminering eller blockering – mot att bristande nätneutralitet skulle utgöra ett problem i nuläget. Problem skulle kunna uppstå om tillgängligheten till Internet försämras för vissa användare till följd av detta och de i sin beroendeställning till någon operatör inte kan påverka sin situation.

Så därför bör vi tänka lite längre tycker PTS

Även om PTS än så länge inte kunnat se problem som har att göra med nätneutralitet i Sverige, är problematiken relevant för Sverige ur ett internationellt perspektiv

Läs nu den här texten:
Amendment 166
Proposal for a directive – amending actArticle 1 – point 19 b (new)Directive 2002/22/ECArticle 32 a (new)
19b) The following Article 32a shall be added:
”Article 32a

Access to content, services and applications
Member States shall ensure that any restrictions to
users’ rights to access content, services and
applications, if they are necessary, shall be
implemented by appropriate measures, in
accordance with the principles of proportionality,
effectiveness and dissuasiveness. These measures
shall not have the effect of hindering the
development of the information society, in
compliance with Directive 2000/31/EC, and shall not
conflict with citizens’ fundamental rights, including
the right to privacy and the right to due process.”

Nätneutralitet ur medborgarens frihetliga synvinkel – inte ur de kommersiella aktörernas.
Den här texten röstade EP ja till. Rådet förkastade den – Regeringen tycks anse att konkurrensrätt är det sätt på hur det ska skötas? Tyvärr.
Jag håller med om att konkurrensrätten är viktig – men medborgarens rätt då? Den tekniska innovationens?

Därför MÅSTE man se till att tydliggöra detta även på EU-nivå. Internet är inte bara kablar! 138 och 166 ska självklart med!

Läsvärt idag
Aftonbladet,
Expressen, SVD, DN

EDIT

138 gick igenom enligt Mary. Yes! Hurra!
Mer här hos la qudrature

Telekompaketet – dags att agera

Mer chanser än så här blir det inte. Tyvärr – thats it. När det är avgjort så är det avgjort – Maila din MEP. Sakligt bara.. Se tidigare bloggposter kring telekompaketet för den snåriga storyn fram hit.

Det här skickade jag till våra Svenska MEP:s.


Hej Svenska MEP!

Jag är en IT-politiskt intresserad ingenjör som av och till följt
utvecklingen kring telekompaketet sedan Fjellners seminarium i
somras.Jag ska fatta mig kort – Som få av er kan ha undgått har det
varit flertalet skrivningar till att få in begrepp kring ”innehåll” i
telekompaketet, samt skrivningar som försämrar användares rättigheter
i övrigt. Specifikt gäller det skrivningar som tar bort betydelser av
originalförslag 138 samt 166.I ORIGINAL garanterar de rättslig
prövning innan avstängning av nätanvändare, samt nätneutralitet.

Europaparlamentet har flertalet gånger sagt sig klart vilja stå för
användares rättigheter, exempelvis då man röstade ja till
originalskrivningarna av 138 samt 166 tidigare i höstas. Sverige har
nationellt klart sagt nej till avstängning utan rättslig prövning i
domstol både genom Torstenssons uttalande höstas, samt den sk
Renforsutredning vilken åkte i papperskorgen. IT & Telekomföretagen
har bett om att inte få ta ansvar för ”innehåll” såsom ”lawful
content” och andra skrivningar. EP stod igen för detta då man nyligen
röstade ja till Lambridinirapporten vilken avhandlade användares
rättigheter samt säkerhetsfrågor.
Mycket bra!

Det verkar då mycket konstigt att man inte skulle följa denna linje
fullt ut i telekompaketet också,
Därför, snälla, försumma inte bort originaldirektiven av 138 och 166.
(originaldirektivet av 138 ska nu vara lika med 46 samt 135 i ITRE).

För en bra definition på nätneutralitet kan vi titta på vårat
systerland Norge
.

För en genomgång av telekomskrivningarna se här

Vänligen
bla bla

Läs mer i DN! ”Bredband för alla” tycker tydligen Jörgen Samuelsson att man kan skrota…
Jörgen, Nog räknas telekommunikation som en slags grundläggande rättighet i dagens samhälle. Telefon, precis som el, och rätt till nyheter ingår i socialbidragsnormen?

Läs även HAX – vilket om det stämmer är rent uselt fulspel.

Edit:
Departementet skriver att avstängningsfrågan är bogus–döm själv – men inget om nätneutralitet vilket är the key issue – Jag passade på att fråga om detta på deras blogg:

….
Några raka frågor från mig som medborgare kring telekompaketet :
Innehåller paketet skrivningar som ”conditions limiting access”, ”lawful content” och annat som påverkar innehållet i trafiken, dvs nätneutraliteten? Menar du att slutsatsen av genomgångarna i följande text inte stämmer? http://www.laquadrature.net/wiki/Telecoms_Package_2nd_Reading_ITRE_IMCO_Amendments

Vad anser Torstensson om Nätneutralitet, i exempelvis Norges version (se definitionen deras motsvarighet till PTS)

EDIT 2
Jag har mer än gärna helt fel i farhågan om nätneutralitet. Men tyvärr inte..

Go Fjellner!
Mer i DN.